Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-fi
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-fi@g.o
From: Flammie Pirinen <flammie@g.o>
Subject: Re: "Gentoo Linux Kernel Upgrade Guide"-suomennos
Date: Mon, 19 Dec 2005 11:25:13 +0200
2005-12-18, rogk sanoi, jotta:

> http://koti.mbnet.fi/rise/gentoo/kernel-upgrade.html
> 
> Mutta antakaa palautetta, niin teen korjauksia, jos tarve
> vaatii. 

turvallisuushaavoittuvuus yhteen

/usr/src:in->/usr/src:n
ja /usr/linux:in->/usr/linuxin, /etc/make.conf:iin->/etc/make.confiin
jne.

Koodissa olevat kommentit "(For 2.4 kernels:)" pitää kääntää.

"Käännä seuraavaksi ydin ja kopio se boot-osioon."
kopioista puuttuu i.

irroittaa on kai irrottaa.

NVIDIA- ja ATI-näytönohjain yhteen.

Ajatusviivaa merkitään m-viivalla: —

Lopussa oleva linkki Gentoo supported kernels osoittaa
englanninkieliseen tekstiin, suomennoskin on saatavilla.


> Gentoolkitissa ainakin tämä kohta
> tuottaa ongelmia, siinä puhuttaneen "putkituksesta":
> *
> Note: * Be aware that equery currently changes the format of the
> output if it is sent through a pipe. The piped format is intended to
> be easier to parse by tools, but has turned out to be less popular
> and will probably change in the future. If you write scripts that
> employ equery, you should be aware of this.

Putkista ja putkituksesta puhuminen sopinee myös suomennokseen, en ole
kuullut parempiakaan termejä.

> Samoin tässä seuraavassa lauseessa, miten kääntäisitte sanan
> "complexities"? Ei oikein sana "monimutkaisuuksia", tunnu siihen
> sopivan:
> 
> "Gentoo is a unique distribution and presents some complexities that
> simply don't exist for other distributions."

Ei tule äkkiseltään mieleen osuvampaakaan.

-- 
Flammie, Gentoo Linux Documentation's Finnish head translator.
<http://dev.gentoo.org/~flammie>
Attachment:
signature.asc (PGP signature)
References:
"Gentoo Linux Kernel Upgrade Guide"-suomennos
-- rogk
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
"Gentoo Linux Kernel Upgrade Guide"-suomennos
Next by thread:
"Nano-basics-guide"-suomennos
Previous by date:
"Gentoo Linux Kernel Upgrade Guide"-suomennos
Next by date:
"Nano-basics-guide"-suomennos


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-fi mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.