Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-fi
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-fi@g.o
From: Flammie Pirinen <flammie@g.o>
Subject: Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla
Date: Mon, 11 Oct 2004 15:52:18 +0300
2004-10-11, Flammie Pirinen sanoi, jotta:

> Koska en ole nähnyt varsinaista palautetta, käännökset on nyt commitattu CVS-järjestelmään. Käsikirja osoitteessa <http://www.gentoo.org/doc/fi/handbook/> lienee nyt täysin toimintakunnossa (kunhan web-palvelin synkkaa cvs:n kanssa).

Ääh, en tosin merkkaa bugeja suljetuksi, koska tuossa käsikirjassa on vielä niin paljon huonokielisiä osioita.

-- 
Flammie, Gentoo Linux Documentation's Finnish head translator.

Attachment:
pgpqYRn0XVr0e.pgp (PGP signature)
Replies:
Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla
-- Flammie Pirinen
References:
Käsikirjan loput käännö kset ajan tasalla
-- Flammie Pirinen
Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla
-- Flammie Pirinen
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla
Next by thread:
Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla
Previous by date:
Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla
Next by date:
Re: Käsikirjan loput käännökset ajan tasalla


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-fi mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.