Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-fi
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-fi@g.o
From: Xavier Neys <neysx@g.o>
Subject: Re: Handbookin 2004.3-kään nös
Date: Wed, 24 Nov 2004 10:55:51 +0100
Flammie Pirinen wrote:
> Melkein viikko, ei mainittavaa: lyön cvs:ään ja bugit suljetaan lähiaikoina, mielenkiintoista :-)
> 
> 2004-11-18, Flammie Pirinen sanoi, jotta:
> 
> 
>>2004.3 on potkittu testattavaksi, mukana aiemmin mainitut bugit, missä dokumentit ovat muuttuneet, plus nämä:
>>
>>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71593
>>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71594
>>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71596
>>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71597
>>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71598
>>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71599
>>
>>Esikatsella voi tavan mukaan www.gentoo.fi:ssä. 
>>
>>...Jaha, toivottavasti tämän päivitetyn sylpheedin ääkköset särkyy lähetettäessä yhtä mielenkiintoisesti kuin paikallisesti.
>>
>>-- 
>>Flammie, Gentoo Linux Documentation's Finnish head translator.

I thought you might want to use the following script to convert your dates to 
YYYY-MM-DD.


for x in *xml;do
 D=`grep '^<date' $x |sed "s:^<date>\\(.*\\)</date>$:\\1:"`
 if [ -n "$D" ]; then
  DD=`echo $D|sed "s:^\\([0-9]*\\)\\..*$:\\1:"`
  MO=`echo $D|sed "s:^[0-9]*\\. \\([^ ]*\\) [0-9]*$:\\1:"`
  YYYY=`echo $D|sed "s:^[0-9]*\\. [^ ]* \\([0-9]*\\)$:\\1:"`
  case $MO in
  "tammikuuta") MM="01";;
  "helmikuuta") MM="02";;
  "maaliskuuta") MM="03";;
  "huhtikuuta") MM="04";;
  "toukokuuta") MM="05";;
  "kesäkuuta") MM="06";;
  "heinäkuuta") MM="07";;
  "elokuuta") MM="08";;
  "syyskuuta") MM="09";;
  "lokakuuta") MM="10";;
  "marraskuuta") MM="11";;
  "joulukuuta") MM="12";;
  esac;
  echo "$x $D => `printf "%s-%s-%02d" $YYYY $MM $DD`"
  grep -B 999 "^<date" $x |grep -v "^<date" > toto.xml
  echo "<date>`printf "%s-%s-%02d" $YYYY $MM $DD`</date>" >> toto.xml
  grep -A 9999 "^<date" $x |grep -v "^<date" >> toto.xml
  mv toto.xml $x
 fi
doneHope it helps,
-- 
/ Xavier Neys
\_ Gentoo Documentation Project
/ French & Internationalisation Lead
\ http://www.gentoo.org/doc/en
/\

Attachment:
signature.asc (OpenPGP digital signature)
References:
Handbookin 2004.3-käännös
-- Flammie Pirinen
Re: Handbookin 2004.3-käänn ös
-- Flammie Pirinen
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Handbookin 2004.3-käänn ös
Next by thread:
Localisation guide suomeksi
Previous by date:
Re: Handbookin 2004.3-käänn ös
Next by date:
Gentoo 2005.0 -käsikirja


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-fi mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.