Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-fi
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-fi@g.o
From: Petteri Räty <petteri.raty@...>
Subject: Re: "Nano-basics-guide"-suomennos
Date: Mon, 26 Dec 2005 15:44:06 +0200
rogk wrote:
> Terve,
> http://koti.mbnet.fi/rise/gentoo/nano-basics-guide.html
> Tuolta löytyy viimeisin suomennokseni, laitoin taas osoitteen, että sitä
> voi katsoa ja kertoa minulle, jos on jotain korjattavaa. Seuraavassa on
> muutama kohta, mistä olin hieman epävarma:
> 1."Disable the word wrapping" käänsin "Poistetaan rivitys käytöstä". En
> tosiaankaa ole varma onko tuo "word wrapping" suomeksi "rivitys".

Automaattinen rivitys voisi varmaan käydä, mutta kannattaa katsoa, mitä
muualla käytetään.

> 2."Nano is a modeless editor..." käänsin "Nanossa ei ole muotoiluja..."

Modeless ei tässä viittaa muotoiluihin. Esimerkiksi vimiä käyttäessä on
editointitila ja komentojenantotila tms.

> 3."If you're interested in tweaking nano,..." käänsin "Jos haluat
> nanosta enemmän irti, ...".
> 
> rogk

T:Petteri

Attachment:
signature.asc (OpenPGP digital signature)
Replies:
Re: "Nano-basics-guide"-suomennos
-- rogk
References:
"Nano-basics-guide"-suomennos
-- rogk
Navigation:
Lists: gentoo-doc-fi: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
"Nano-basics-guide"-suomennos
Next by thread:
Re: "Nano-basics-guide"-suomennos
Previous by date:
"Nano-basics-guide"-suomennos
Next by date:
Re: "Nano-basics-guide"-suomennos


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-fi mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.