Gentoo Logo
Gentoo Spaceship




Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-nl
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-nl@g.o
From: Benno Schulenberg <benno@...>
Subject: Re: Handboek - update 2
Date: Sat, 27 Aug 2005 21:12:12 +0200
Frank Goubert schreef:
> Ik ben nog steeds bezig met het vertalen van het handboek vanuit
> de huidige Engelse versie. Ik vertrek zo goed als van scratch om
> ervoor te zorgen dat ik geen stukken vergeet.

Je weet dat er al vertalingen van een paar maand oud bestaan?
http://www.gentoo.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/xml/htdocs/doc/nl/handbook/?root=gentoo

Benno
-- 
gentoo-doc-nl@g.o mailing list


Replies:
Re: Handboek - update 2
-- Frank Goubert
References:
Handboek - update 2
-- Frank Goubert
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Handboek - update 2
Next by thread:
Re: Handboek - update 2
Previous by date:
Re: Handboek - update 2
Next by date:
Re: Handboek - update 2


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-nl mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.