Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-nl
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-nl@g.o
From: Benno Schulenberg <benno@...>
Subject: Re: Update te vertalen documenten
Date: Tue, 24 Oct 2006 21:29:15 +0200
Dimitry Bradt schreef:
> Volgende documenten hebben dringend een vertaling nodig
> (aangezien de helft al vertaald is en online is (2006.1 HB).
>
> handbook/2006.1/handbook-alpha.xml
> handbook/2006.1/handbook-hppa.xml
> [...]

Maar hoeveel Nederlandstaligen gebruiken er een Alpha, een Sparc of 
een HPPA?  En hoeveel van hen installeren er Gentoo én kunnen niet 
uit de voeten met de Engelse versie?  Het loont mijns inziens daarom 
niet de moeite om deze hoofdstukken te vertalen.  De stukken die 
wel al vertaald zijn zijn waarschijnlijk de algemene, architectuur- 
onafhankelijke delen.

Benno

-- 
Cetere mi opinias ke ne ĉio tradukenda estas.
-- 
gentoo-doc-nl@g.o mailing list


Replies:
Re: Update te vertalen documenten
-- Dimitry Bradt
References:
Update te vertalen documenten
-- Dimitry Bradt
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Update te vertalen documenten
Next by thread:
Re: Update te vertalen documenten
Previous by date:
Update te vertalen documenten
Next by date:
Re: Update te vertalen documenten


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-nl mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.