Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-nl
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-nl@g.o
From: Dimitry Bradt <diox@...>
Subject: Re: Update te vertalen documenten
Date: Tue, 24 Oct 2006 22:41:53 +0200
Wel;

Daar heb je wel een punt. Het probleem is dat ik, de de rest van het
2006.1 handboek al vertaald heb. Dit zijn de resterende documenten die
nog moeten vertaald worden. Tuurlijk kun je ook een ander document
kiezen, die je kunt vinden op www.gentoo.org/doc/nl/list.xml, (de
documenten met een 1 bij in superscript). Ik denk bijvoorbeeld aan de
documenten onder "Andere installatie-gerelateerde documentatie".

Doch, zijn deze documenten niet te verwaarlozen. (gdp beleid). Ik dacht
zelf eerder aan wat doelgericht werken, en dus 2006.1 in één stuk
afwerken. (een half-afgewerkt handboek is echt wel iets die er slecht
uit ziet). Natuurlijk is iedereen vrij van het kiezen van welk document
hij zelf wil vertalen. (obviouly), Ik probeer enkel gentoo-doc-nl in
goede banen te leiden.

-diox

Benno Schulenberg wrote:
> Dimitry Bradt schreef:
>> Volgende documenten hebben dringend een vertaling nodig
>> (aangezien de helft al vertaald is en online is (2006.1 HB).
>>
>> handbook/2006.1/handbook-alpha.xml
>> handbook/2006.1/handbook-hppa.xml
>> [...]
> 
> Maar hoeveel Nederlandstaligen gebruiken er een Alpha, een Sparc of 
> een HPPA?  En hoeveel van hen installeren er Gentoo én kunnen niet 
> uit de voeten met de Engelse versie?  Het loont mijns inziens daarom 
> niet de moeite om deze hoofdstukken te vertalen.  De stukken die 
> wel al vertaald zijn zijn waarschijnlijk de algemene, architectuur- 
> onafhankelijke delen.
> 
> Benno
> 


Attachment:
signature.asc (OpenPGP digital signature)
References:
Update te vertalen documenten
-- Dimitry Bradt
Re: Update te vertalen documenten
-- Benno Schulenberg
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Update te vertalen documenten
Next by thread:
Status NL documentatie
Previous by date:
Re: Update te vertalen documenten
Next by date:
Status NL documentatie


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-nl mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.