Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-doc-nl
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-doc-nl@g.o
From: Frank Goubert <energon@...>
Subject: Re: Handboek - update 2
Date: Sun, 28 Aug 2005 12:28:42 +0200
Op zaterdag, 27 augustus 2005 21:12, schreef Benno Schulenberg:
> Frank Goubert schreef:
> > Ik ben nog steeds bezig met het vertalen van het handboek vanuit
> > de huidige Engelse versie. Ik vertrek zo goed als van scratch om
> > ervoor te zorgen dat ik geen stukken vergeet.
>
> Je weet dat er al vertalingen van een paar maand oud bestaan?
> http://www.gentoo.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/xml/htdocs/doc/nl/handbook/?root=
>gentoo

Ja, dat weet ik. Ik gebruik die af en toe als leidraad, maar door van 't 
Engels te vertrekken probeer ik tot een zo consistent mogelijk geheel te 
komen.


mvg,


Frank
-- 
gentoo-doc-nl@g.o mailing list


References:
Handboek - update 2
-- Frank Goubert
Re: Handboek - update 2
-- Benno Schulenberg
Navigation:
Lists: gentoo-doc-nl: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Handboek - update 2
Next by thread:
Re: Handboek - update 2
Previous by date:
Re: Handboek - update 2
Next by date:
Re: Handboek - update 2


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-doc-nl mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.