Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-laptop
Navigation:
Lists: gentoo-laptop: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: <gentoo-laptop@g.o>
From: "Polak Wojciech" <wpolak@...>
Subject: unsubscribe
Date: Thu, 14 Aug 2008 18:19:50 +0200
unsubscribe


TESCO (Polska) Sp. z o.o. 
Ul. Kapelanka 56, 
30-347 Krakow 

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
numer KRS 0000016108 
NIP 526-10-37-737 
Kapital zakladowy: 3 503 718 000,00 zl

This is a confidential e-mail intended solely for the use of the addressee(s). Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is strictly prohibited. If you have received this message in error please send it back to the sender and delete it.

Tresc tej wiadomosci zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata.
Udostepnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie badz powolywanie sie na jakikolwiek jej fragment przez inne osoby jest zabronione. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwale jej usuniecie.Navigation:
Lists: gentoo-laptop: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: unsubscribe
Next by thread:
unsubscribe
Previous by date:
Re: unsubscribe
Next by date:
unsubscribe


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-laptop mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.