Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-cs
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-cs@g.o
From: Jan Kundrát <jkt@g.o>
Subject: Re: Start OpenLDAP
Date: Tue, 22 Jun 2010 20:11:47 +0200
Vítězslav Kašička wrote:
> to je přesně ono. Problém je, že v žádném českém návodu, které jsem
> našel, to to nebylo zmíněno. (Ach ty jazyky.) Mimochodem jedná se o
> domácí server, který funguje hlavně jako souborový sever.

Jaka hodnota nakonec pomohla? Opravdu je vhodne to nahlasit jako bugreport.

-jkt

-- 
cd /local/pub && more beer > /dev/mouth

Attachment:
signature.asc (OpenPGP digital signature)
Replies:
Re: Start OpenLDAP
-- Vítězslav Kašička
References:
Start OpenLDAP
-- Vítězslav Kašička
Re: Start OpenLDAP
-- Jan Kundrát
Re: Start OpenLDAP
-- Vítězslav Kašička
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Start OpenLDAP
Next by thread:
Re: Start OpenLDAP
Previous by date:
Re: Start OpenLDAP
Next by date:
Re: Start OpenLDAP


Updated Oct 28, 2011

Summary: Archive of the gentoo-user-cs mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.