Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-cs
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-cs@g.o
From: Tomas Novak <tnovak@...>
Subject: Re: Automaticky start gdm
Date: Mon, 13 Dec 2004 16:44:47 +0100
> mohl by mě prosím někdo nakopnout jak nastavit automatický start gdm po 
> spuštění počítače? Na pár místech jsem se díval, ale zřejmě ne pořádně a 
> asi ne na těch správných.
> Na gentoo si zvykám teprve pár týdnů (migrant z Mandrake), počítám, že 
> by měl být příslušný skript v init.d, ten ovšem chybí (pro xdm tam je).

Pouzije se script pro xdm, ale v /etc/env.d/10xorg (napr) se uvede:
DISPLAYMANAGER=gdm
(takto mi to alespon funguje s wdm, takze s gdm bude postup asi podobny).

rc-update add xdm default asi znate...
						TNT

--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies:
Re: Automaticky start gdm
-- Petr Koval
References:
Automaticky start gdm
-- Lados
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Automaticky start gdm
Next by thread:
Re: Automaticky start gdm
Previous by date:
Automaticky start gdm
Next by date:
Re: Automaticky start gdm


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-cs mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.