Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-cs
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-cs@g.o
From: Honza Macháček <Hloupy.Honza@...>
Subject: Re: ssh forwarding
Date: Mon, 12 Nov 2007 16:40:59 +0100
Pavel Dobes píše:

> Jsem pripojen pres ssh -X a na serveru jsem si nastavil:
> 
> $ export DISPLAY="IP:0.0"
> ...
> 
> v sshd_config je povolene
> 
> AllowTcpForwarding yes
> #GatewayPorts no
> X11Forwarding yes
> X11DisplayOffset 10
          ^^

 DISPLAY by měl být IP:10.0 -- a ssh by měl nastavovat DISPLAY
automaticky (na localhost:10.0, jestli se nepletu).
 Samozřejmě ssh potřebuje někde jako v ~/.ssh/config

ForwardX11 yes
ForwardX11Trusted yes


(ForwardX11Trusted někdy dělá problémy, když není, a jindy, při
připojení ke starším serverům, když je).

 Mějte se krásně.
					Honza Macháček

-- 
gentoo-user-cs@g.o mailing list


Replies:
Re: ssh forwarding
-- Jan Kundrát
References:
ssh forwarding
-- Pavel Dobes
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: ssh forwarding
Next by thread:
Re: ssh forwarding
Previous by date:
Re: ssh forwarding
Next by date:
virtualbox


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-cs mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.