Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-cs
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-cs@g.o
From: Jan Kundrát <jkt@...>
Subject: Re: Std I/O na ser port.
Date: Wed, 13 Apr 2005 14:10:04 +0200
Vítězslav Kašička wrote:
>   Zdravím,
> chtěl bych počítač s Gentoo (jádro 2.6.11) používat jako server, tudíž
> pojede pouze v řádkovém režimu. Potřeboval bych vědět jak donutit Linux
> aby všechny vstupy a výstupy šli na sériový port a ne normálně na
> lokální monitor a klávesnici?

Pokud umis anglicky, tak Remote Serial Console Howto [1], pokud ne, tak
to rekni :-)

-jkt

[1] http://www.tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/

-- 
cd /local/pub && more beer > /dev/mouth
--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies:
Re: Std I/O na ser port.
-- Vítězslav Kašička
References:
Std I/O na ser port.
-- Vítězslav Kašička
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Std I/O na ser port.
Next by thread:
Re: Std I/O na ser port.
Previous by date:
Std I/O na ser port.
Next by date:
Rsync


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-cs mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.