Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-cs
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-cs@g.o
From: Vítězslav Kašička <VKasicka@...>
Subject: Std I/O na ser port.
Date: Wed, 13 Apr 2005 09:14:45 +0200
   Zdravím,
chtěl bych počítač s Gentoo (jádro 2.6.11) používat jako server, tudíž 
pojede pouze v řádkovém režimu. Potřeboval bych vědět jak donutit Linux 
aby všechny vstupy a výstupy šli na sériový port a ne normálně na 
lokální monitor a klávesnici?
--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies:
Re: Std I/O na ser port.
-- Jan Kundrát
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
[no subject]
Next by thread:
Re: Std I/O na ser port.
Previous by date:
[no subject]
Next by date:
Re: Std I/O na ser port.


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-cs mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.