Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-cs
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-cs@g.o
From: Vítězslav Kašička <vkasicka@...>
Subject: Re: Identifikace grafiky
Date: Sat, 30 Aug 2008 18:59:39 +0200
Vaclav Barta napsal(a):
> On Saturday 30 August 2008 13:31:32 Vítězslav Kašička wrote:
>> systému. Při použití příkazu lspci mi pod Gentoo nahlásí toto:
>> 01:00.0 VGA compatible controler:ATI Technologies Inc Device 71c1 (rev 9e)
>> 01:00.1 Display controler:ATI Technologies Inc 71e1(rev9e)
>>
>>  A na Ubuntu mi hlásí toto:
>> 01:00.0 VGA compatible controler:ATI Technologies Inc Radeon X1650 Pro
>> (rev 9e)
>> 01:00.1 Display controler:ATI Technologies Inc Radeon X1650 Pro
>> (Secondary)(rev9e)
>>
> Hmm, já bych zkusil nastavit do /etc/make.conf
> VIDEO_CARDS="radeon"

  Tu volbu samozřejmě mám nastavenou (jinak by to zpracovalo zbytečně 
moc balíčků), mimochodem pro doplnění výpis voleb z make.conf:

CFLAGS="-O2 -pipe -fomit-frame-pointer -march=k8"
CXXFLAGS="-O2 -pipe -fomit-frame-pointer -march=k8"
MAKEOPTS="-j2"
USE="-cups -ipv6 -mysql -xinetd X 3dnow acpi alsa audiofile bzip2 dga 
dri dvd ftp gif idn javascript jpeg kerberos mime mmx mp3 ncurses nls 
nptl pam posix slang sockets sse sse2 ssl truetype threads unicode usb 
vorbis xml zlib"

LINGUAS="cs sk pl en"
INPUT_DEVICES="keyboard mouse"
VIDEO_CARDS="radeon"

             V.K.


Replies:
Re: Identifikace grafiky
-- Honza Macháček
References:
Identifikace grafiky
-- Vítězslav Kašička
Re: Identifikace grafiky
-- Vaclav Barta
Navigation:
Lists: gentoo-user-cs: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Identifikace grafiky
Next by thread:
Re: Identifikace grafiky
Previous by date:
Re: Identifikace grafiky
Next by date:
Re: Identifikace grafiky


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-cs mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.