Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-es
Navigation:
Lists: gentoo-user-es: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-es@g.o
From: Lluís Forns <enboig@...>
Subject: Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
Date: Thu, 18 Mar 2010 18:29:58 +0100
hace un año que no trabajo con gentoo, pero en el sistema había un
fichero llamado "world" con todos los paquetes instalados
especificamente (no contiene las dependencias instaladas).2010/3/17 Ezequiel Carmona Torres <ezequielct@...>:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> El 16/03/10 08:51, Lluís Forns escribió:
>> no se encuentra esta información en el fichero 'world' ?
>>
>
> No entiendo lo que quieres decir.
>
> - --
> Ezequiel Carmona T.
> GNU/Linux user #395098
> GPG Public Key 697EA24C
> http://www.gentoo.org
> http://www.archlinux.org

>-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


Replies:
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
-- pizted@...
References:
Lista con el nombre de los paquetes instalados
-- Jose Luis Alarcon Sanchez
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
-- Socket Sistemas Informáticos Alternativos
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
-- Ezequiel Carmona Torres
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
-- Lluís Forns
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
-- Ezequiel Carmona Torres
Navigation:
Lists: gentoo-user-es: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
Next by thread:
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
Previous by date:
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados
Next by date:
Re: Lista con el nombre de los paquetes instalados


Updated May 29, 2012

Summary: Archive of the gentoo-user-es mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.