Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-es
Navigation:
Lists: gentoo-user-es: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-es@g.o
From: "Lluís" <enboig@...>
Subject: scanner provoca que la X reinicien
Date: Tue, 9 Dec 2008 23:52:24 +0100
He instalado xsane y un Snapscan e50; y todo funciona correctamente
hasta que intento escanear una diapositiva, entonces las X se
reinician. Mirando dmesg es como si se volviera a detectar la targeta
AGP:

# dmesg
.........
Adding 1469936k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:1469936k
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
w83627hf: Found W83697HF chip at 0x290
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode


Alguna idea de a que se debe esto esto?

gracias

-- 
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
*Envellim quan els records superen les il·lusions.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


Navigation:
Lists: gentoo-user-es: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Problema con la targeta wireless
Next by thread:
enlaces web en thunderbird
Previous by date:
Re: Problema con la targeta wireless
Next by date:
Re: Problema con la targeta wireless


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-es mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.