Gentoo Logo
Gentoo Spaceship
Note: Due to technical difficulties, the Archives are currently not up to date. GMANE provides an alternative service for most mailing lists.
c.f. bug 424647
List Archive: gentoo-user-hu
Navigation:
Lists: gentoo-user-hu: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Headers:
To: gentoo-user-hu@g.o
From: Tóth Csaba <tsabi@...>
Subject: Re: Gentoo dokumentáció ma gyarítási projekt
Date: Tue, 27 Feb 2007 18:27:22 +0100
hi,

miért nincs gentoo.hu ? erről én kimaradtam :(

tsabiDévai Tamás Roland írta:
>> Ez lenne a
>> normális OpenSource hozzáállás: ha szeretnéd és még nincs, akkor 
>> csináldmeg!
>>
>> Aleph
> 
> Ehez csak annyit fűznék hozzá hogy a hozzá állásommal nincs baj csak a fenti képletet módosítanám kicsit:
> 
> $SZERETNEM = Volt, de most nincs Gentoo.hu
> if($SZERETNEM){
>   if(Hagyák()){  
>     Csinálnám();
>   }
>   else{
>     Nem_csinálom();
>   }
> }
> else{
>   Használnám();
> }
> 
> 
> Fordításban is segítenék, mert még érdekelne is, csak tovább tartana kijavítani a helyesírásom, mint ha valaki más fordítaná:-)
> 
> 
> Dorion
> 


Attachment:
signature.asc (OpenPGP digital signature)
Replies:
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
-- Aleph
References:
Gentoo dokumentáció magyarítási proje kt
-- Gyuszk
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
-- George Hron
Re: Gentoo dokumentáció ma gyarítási projekt
-- Gyuszk
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
-- Aleph
Re: Gentoo dokumentáció magya rítási projekt
-- Gyuszk
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
-- Dévai Tamás Roland
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
-- Aleph
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
-- Dévai Tamás Roland
Navigation:
Lists: gentoo-user-hu: < Prev By Thread Next > < Prev By Date Next >
Previous by thread:
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
Next by thread:
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
Previous by date:
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt
Next by date:
Re: Gentoo dokumentáció magyarítási projekt


Updated Jun 17, 2009

Summary: Archive of the gentoo-user-hu mailing list.

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2013 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.