Gentoo Archives: gentoo-commits

From: Alexis Ballier <aballier@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] repo/gentoo:master commit in: media-sound/qtractor/
Date: Sat, 30 Jan 2016 15:57:04
Message-Id: 1454169411.7f2f9091361c05a5f39c2904b21354008fb220fe.aballier@gentoo
1 commit: 7f2f9091361c05a5f39c2904b21354008fb220fe
2 Author: Alexis Ballier <aballier <AT> gentoo <DOT> org>
3 AuthorDate: Sat Jan 30 15:56:44 2016 +0000
4 Commit: Alexis Ballier <aballier <AT> gentoo <DOT> org>
5 CommitDate: Sat Jan 30 15:56:51 2016 +0000
6 URL: https://gitweb.gentoo.org/repo/gentoo.git/commit/?id=7f2f9091
7
8 media-sound/qtractor: bump to 0.7.4
9
10 Package-Manager: portage-2.2.27
11 Signed-off-by: Alexis Ballier <aballier <AT> gentoo.org>
12
13 media-sound/qtractor/Manifest | 1 +
14 media-sound/qtractor/qtractor-0.7.4.ebuild | 77 ++++++++++++++++++++++++++++++
15 2 files changed, 78 insertions(+)
16
17 diff --git a/media-sound/qtractor/Manifest b/media-sound/qtractor/Manifest
18 index ac0f669..6f2cbbc 100644
19 --- a/media-sound/qtractor/Manifest
20 +++ b/media-sound/qtractor/Manifest
21 @@ -2,3 +2,4 @@ DIST qtractor-0.7.0.tar.gz 1447905 SHA256 5cda28d210e0301dfd1c426b015c0568dab29b
22 DIST qtractor-0.7.1.tar.gz 1438633 SHA256 d0425f7d48f0032fd6ae4fc4b3d8f97d3dd21d08653fb4e26be5c8471da1cd89 SHA512 fa2210426388d0efdf920f591ad776c582867e9a556efaad3a03b575cd1f5702b686d347ad6a3991db07fcd7142b227d4b812095d91e280a01dc3f8dddfc8ede WHIRLPOOL af69a1e4c77a58961b63d431fa09eff8a7a5082dd35b8887f173c462e967b4be0843e203d4ca1cc9df9b869fbe3695e3f2187bc052dcbdc3ba7b39669a1f7bd5
23 DIST qtractor-0.7.2.tar.gz 1452910 SHA256 829494f4def9b8579b52ba1d791ef47e3bb2cfcbadda87e0779861db806217c7 SHA512 3af60cb88f4ce6105dde4a201d0cbb43e694a7e64ecf0558bfa7cd1fa2315e9d12d148524b13f5883e70e10c8eb6b16a3893305546927d9e28fffe43a0e99a08 WHIRLPOOL 1a1ef9224f23892d9e309d29fee71143b2a26bec219c5c2fabd1a6e8afe5597ee1330b257be7164fa4c4e9c322daab08efcc1a9e78add7d25d607d4bf7550dce
24 DIST qtractor-0.7.3.tar.gz 1457471 SHA256 872eca726c28e10c264ab75ad6eeb370323adf7ecb7f8bca04137b5f4f12c4ef SHA512 0035633183572e69253fa8f6f80b0030a5f0a1479584e2649d96f97a63125ebd959a3745902c7a3491ac8d1a19cc12df8fa6982077799a39aae4aa072d55f4ad WHIRLPOOL f10e43588cc7a3ecc0ba3ab60ef913139554a68ae62461587759b35b99ecd97e2720d0b24913339c0ec5333f8cf707c2b9af48c0ead90394ef713d6a64fe0610
25 +DIST qtractor-0.7.4.tar.gz 1460881 SHA256 fae9a5f97fa8d73752536c99b3f6ffb81f03cb19d21e64947c18dba91fa74dda SHA512 6f9937d1b22f73996e7813112d2968903a86ef33ea069fb38c2fa93870f6eac0667ffd5e97a57e1fbbed9febe63ead4117e4d292c17dbf48bcccd153453e33ef WHIRLPOOL 85d1fdbb821343f17367ddd502ada406b763a99e1d964f4d262c4046ba968aef2d0b03ca8eb65ca70419cbecf5cb2512dc671d26281de674300fd52de8f00d49
26
27 diff --git a/media-sound/qtractor/qtractor-0.7.4.ebuild b/media-sound/qtractor/qtractor-0.7.4.ebuild
28 new file mode 100644
29 index 0000000..d2f69ae
30 --- /dev/null
31 +++ b/media-sound/qtractor/qtractor-0.7.4.ebuild
32 @@ -0,0 +1,77 @@
33 +# Copyright 1999-2015 Gentoo Foundation
34 +# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
35 +# $Id$
36 +
37 +EAPI=5
38 +
39 +inherit qmake-utils flag-o-matic eutils
40 +
41 +DESCRIPTION="Qtractor is an Audio/MIDI multi-track sequencer"
42 +HOMEPAGE="http://qtractor.sourceforge.net/"
43 +SRC_URI="mirror://sourceforge/qtractor/${P}.tar.gz"
44 +
45 +LICENSE="GPL-2"
46 +SLOT="0"
47 +KEYWORDS="~amd64 ~x86"
48 +
49 +IUSE="debug dssi libsamplerate mad osc +qt5 rubberband vorbis cpu_flags_x86_sse zlib"
50 +
51 +RDEPEND="
52 + !qt5? (
53 + >=dev-qt/qtcore-4.2:4
54 + >=dev-qt/qtgui-4.7:4
55 + )
56 + qt5? (
57 + dev-qt/qtcore:5
58 + dev-qt/qtgui:5
59 + dev-qt/qtwidgets:5
60 + dev-qt/qtxml:5
61 + dev-qt/qtx11extras:5
62 + )
63 + media-libs/alsa-lib
64 + media-libs/libsndfile
65 + media-sound/jack-audio-connection-kit
66 + media-libs/ladspa-sdk
67 + >=media-libs/lilv-0.16.0
68 + media-libs/lv2
69 + media-libs/suil
70 + dssi? ( media-libs/dssi )
71 + mad? ( media-libs/libmad )
72 + libsamplerate? ( media-libs/libsamplerate )
73 + osc? ( media-libs/liblo )
74 + rubberband? ( media-libs/rubberband )
75 + vorbis? ( media-libs/libvorbis )
76 + zlib? ( sys-libs/zlib )"
77 +DEPEND="${RDEPEND}
78 + virtual/pkgconfig
79 + qt5? ( dev-qt/linguist-tools:5 )"
80 +
81 +DOCS="README ChangeLog TODO AUTHORS"
82 +
83 +src_configure() {
84 + econf \
85 + $(use_enable mad libmad) \
86 + $(use_enable libsamplerate) \
87 + $(use_enable vorbis libvorbis) \
88 + $(use_enable osc liblo) \
89 + --enable-ladspa \
90 + $(use_enable dssi) \
91 + --enable-lilv \
92 + $(use_enable qt5) \
93 + $(use_with qt5 qt5 "$(qt5_get_libdir)/qt5") \
94 + $(use_enable rubberband librubberband) \
95 + $(use_enable cpu_flags_x86_sse sse) \
96 + $(use_enable zlib libz) \
97 + $(use_enable debug)
98 +
99 + if use qt5 ; then
100 + eqmake5 ${PN}.pro -o ${PN}.mak
101 + else
102 + eqmake4 ${PN}.pro -o ${PN}.mak
103 + fi
104 +}
105 +
106 +src_install() {
107 + emake DESTDIR="${D}" install
108 + einstalldocs
109 +}