Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Lukasz Damentko (rane)" <rane@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo commit in xml/htdocs/doc/pl/handbook: hb-install-x86+amd64-disk.xml hb-install-x86+amd64-kernel.xml hb-install-x86+amd64-medium.xml
Date: Fri, 28 Sep 2007 03:19:13
Message-Id: E1Ib6FN-0001qn-RS@stork.gentoo.org
rane    07/09/28 03:10:33

 Modified:       hb-install-x86+amd64-disk.xml
            hb-install-x86+amd64-kernel.xml
            hb-install-x86+amd64-medium.xml
 Log:
 improved language

Revision Changes  Path
1.7         xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml

file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml?rev=1.7&view=markup
plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml?rev=1.7&content-type=text/plain
diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml?r1=1.6&r2=1.7

Index: hb-install-x86+amd64-disk.xml
===================================================================
RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- hb-install-x86+amd64-disk.xml	28 Jun 2007 08:01:11 -0000	1.6
+++ hb-install-x86+amd64-disk.xml	28 Sep 2007 03:10:33 -0000	1.7
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
 
-<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml,v 1.6 2007/06/28 08:01:11 rane Exp $ -->
+<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml,v 1.7 2007/09/28 03:10:33 rane Exp $ -->
 
 <sections>
 
@@ -24,7 +24,7 @@
 <p>
 Rzućmy okiem na aspekty Gentoo Linux oraz ogólnie Linuksa związane z dyskami.
 Omówimy systemy plików, partycje oraz urządzenia blokowe. Następnie
-opiszemy proces podziału twardego dysku tak. aby jak najlepiej wykorzystać
+opiszemy proces podziału twardego dysku tak, aby jak najlepiej wykorzystać
 dostępne miejsce.
 </p>
 
@@ -38,8 +38,7 @@
 <p>
 Urządzenia blokowe stanowią abstrakcyjny interfejs dysków. Programy użytkownika
 mogą z nich korzystać nie martwiąc się o to czy napędy są typu IDE, SCSI czy
-jakiegoś innego. Przechowywane dane adresuje się jako ciąg 512-bajtowych
-bloków.
+jakiegoś innego. Przechowywane dane adresuje się jako ciąg 512-bajtowych bloków.
 </p>
 
 </body>
@@ -49,11 +48,10 @@
 <body>
 
 <p>
-Teoretycznie przeznaczenie na system całego dysku jest możliwe,
-zazwyczaj nie jest to jednak zbyt dobre rozwiązanie. Zamiast tego dzielimy
-napęd na mniejsze i dużo łatwiejsze w zarządzaniu urządzenia blokowe. W
-systemach opartych na architekturze <keyval id="arch"/> nazywane są one
-<e>partycjami</e>.
+Teoretycznie przeznaczenie na system całego dysku jest możliwe, zazwyczaj nie
+jest to jednak zbyt dobre rozwiązanie. Zamiast tego dzielimy napęd na mniejsze i
+dużo łatwiejsze w zarządzaniu urządzenia blokowe. W systemach opartych na
+architekturze <keyval id="arch"/> nazywane są one <e>partycjami</e>.
 </p>
 
 <p>
@@ -62,17 +60,17 @@
 </p>
 
 <p>
-Informacje o partycjach <e>podstawowych</e> przechowywane są w MBR
-(master boot record). Jako że jest on bardzo mały (512 bajtów), mieszczą
-się w nim dane maksymalnie czterech takich partycji (na przykład,
-od <path>/dev/hda1</path> do <path>/dev/hda4</path>).
+Informacje o partycjach <e>podstawowych</e> przechowywane są w MBR (master boot
+record). Jako że jest on bardzo mały (512 bajtów), mieszczą się w nim dane
+maksymalnie czterech takich partycji (na przykład od <path>/dev/hda1</path> do
+<path>/dev/hda4</path>).
 </p>
 
 <p>
-Specjalną odmianą partycji podstawowych są partycje <e>rozszerzone</e>
-(również obowiązuje je powyższy limit). Przechowują one wewnątrz siebie kolejne
-partycje. W ten sposób można ominąć niewygodną granicę i lepiej zagospodarować
-przestrzeń dyskową.
+Specjalną odmianą partycji podstawowych są partycje <e>rozszerzone</e> (również
+obowiązuje je powyższy limit). Przechowują one wewnątrz siebie kolejne partycje.
+W ten sposób można ominąć niewygodną granicę i lepiej zagospodarować przestrzeń
+dyskową.
 </p>
 
 <p>
@@ -136,7 +134,7 @@
 
 <p>
 W dalszej części tekstu wyjaśnimy jak wiele i jak dużych partycji należy
-utworzyć. Można pominąć te informacje i przejść bezpośrednio do <uri
+utworzyć. Można pominąć te informacje i przejść bezpośrednio do <uri
 link="#fdisk">partycjonowania dysku przy pomocy fdisk</uri>.
 </p>
 
@@ -148,14 +146,14 @@
 
 <p>
 Ilość partycji ściśle zależy od danego środowiska. Na przykład, jeśli
-administrujesz systemem mającym wielu użytkowników, prawdopodobnie uznasz za
-stosowne oddzielenie <path>/home</path> aby poprawić bezpieczeństwo i uprościć
+administruje się systemem mającym wielu użytkowników, prawdopodobnie uzna się za
+stosowne oddzielenie <path>/home</path>, aby poprawić bezpieczeństwo i uprościć
 tworzenie kopii zapasowych. Jeżeli docelowym zastosowaniem Gentoo jest serwer
-poczty, na osobnej partycji powinieneś umieścić <path>/var</path>, gdzie
+poczty, na osobnej partycji należy umieścić <path>/var</path>, gdzie
 przechowywane są listy. Dobry wybór systemu plików może znacznie zwiększyć
 wydajność. Oddzielenie <path>/opt</path> jest dobrym rozwiązaniem na serwerach
 gier, gdyż większość używanego oprogramowania zostanie tam zainstalowana. Powód
-jest podobny jak przy <path>/home</path>: bezpieczeństwo i kopie zapasowe. Na
+jest podobny jak przy <path>/home</path>: bezpieczeństwo i kopie zapasowe. Na
 pewno warto zapewnić dużo wolnego miejsca na <path>/usr</path>, ponieważ będą
 tam się znajdowały nie tylko dane wszystkich zainstalowanych pakietów, ale
 również ważące 500 MB drzewo Portage i kody źródłowe programów.
@@ -176,27 +174,27 @@
   program nie będzie miało szkodliwego wpływu na całość systemu.
  </li>
  <li>
-  Możliwe będzie skrócenie czasu kontroli systemów plików dzięki
-  jednoczesnemu dokonywaniu jej na kilku partycjach (ma to znaczenie
-  zwłaszcza na komputerze z wieloma twardymi dyskami).
+  Możliwe będzie skrócenie czasu kontroli systemów plików dzięki jednoczesnemu
+  dokonywaniu jej na kilku partycjach (ma to znaczenie zwłaszcza na komputerze
+  z wieloma twardymi dyskami).
  </li>
  <li>
   Montując część partycji lub woluminów z opcjami read-only (tylko do
   odczytu), nosuid (ignorowane są bity setuid), noexec (ignorowane są bity
-  wykonywalności) itd. można znacznie poprawić bezpieczeństwo.
+  wykonywalności) itd. można znacznie poprawić bezpieczeństwo.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Niestety zbyt rozbudowany schemat podziału niesie również ze sobą spore
-problemy. Źle zaplanowany zaowocuje pustkami na zbyt dużych i ciasnotą na zbyt
-małych partycjach.
+Niestety zbyt rozbudowany schemat podziału niesie ze sobą spore problemy. Źle
+zaplanowany zaowocuje pustkami na zbyt dużych i ciasnotą na zbyt małych
+partycjach.
 </p>
 
 <p>
 W przykładzie pokażemy partycjonowanie dysku o rozmiarze 20GB wykorzystywanego w
-laptopie z zainstalowanym serwerem poczty, stron internetowych oraz
-środowiskiem gnome:
+laptopie z zainstalowanym serwerem poczty, stron internetowych oraz środowiskiem
+Gnome:
 </p>
 
 <pre caption="Przykładowy podział dysku">
@@ -209,7 +207,7 @@
 /dev/hda9   ext3  2.0G 607M 1.3G 32% /var
 /dev/hda1   ext2   51M  17M  31M 36% /boot
 /dev/hda6   swap  516M  12M 504M  2% &lt;not mounted&gt;
-<comment>(Zostało 2GB nie przydzielonego do żadnej partycji miejsca - do wykorzystania w przyszłości)</comment>
+<comment>(Zostało 2GB nieprzydzielonego do żadnej partycji miejsca - do wykorzystania w przyszłości)</comment>
 </pre>
 
 <p>
@@ -219,9 +217,9 @@
 rozrzutne. Należy jednak zwrócić uwagę, że Gentoo kompiluje tam domyślnie
 wszystkie pakiety. Jeżeli chcemy, aby <path>/var</path> posiadało mniejszy
 rozmiar, na przykład 1GB, powinniśmy zmodyfikować zmienną <c>PORTAGE_TMPDIR</c>
-w pliku <path>/etc/make.conf</path>, tak aby prowadziła do partycji z
-odpowiednią ilością wolnego miejsca do kompilacji ekstremalnie dużych pakietów
-takich jak OpenOffice.
+w pliku <path>/etc/make.conf</path>, aby zawierała partycję z odpowiednią
+ilością wolnego miejsca do kompilacji ekstremalnie dużych pakietów takich jak
+na przykład OpenOffice.
 </p>
 
 </body>
@@ -323,7 +321,7 @@
 <p>
 Zacznijmy od usunięcia starych partycji. Służy do tego polecenie <c>d</c> z
 odpowiednim dla każdej partycji numerem. Na przykład, aby pozbyć się
-<path>/dev/hda1</path> należy wpisać:
+<path>/dev/hda1</path>, należy wpisać:
 </p>
 
 <pre caption="Usuwanie partycji">
@@ -334,9 +332,9 @@
 <p>
 Partycja została zaznaczona do usunięcia. Nie będzie więcej pojawiać się po
 wpisaniu <c>p</c>, ale pozostanie nienaruszona dopóki zmiany nie zostaną
-fizycznie zapisane na dysku. Po popełnieniu błędu przy dzieleniu dysku
-wystarczy wpisać <c>q</c> i wcisnąć enter, aby wszystkie dokonane modyfikacje
-poszły w niepamięć.
+fizycznie zapisane na dysku. Po popełnieniu błędu przy dzieleniu dysku wystarczy
+wpisać <c>q</c> i wcisnąć enter, aby wszystkie dokonane modyfikacje poszły w
+niepamięć.
 </p>
 
 <p>
@@ -357,9 +355,9 @@
 
 <p>
 Kiedy już nasza tymczasowa kopia tablicy partycji będzie pusta możemy rozpocząć
-dzielenie dysku. Pokażemy to na przykładzie naszego domyślnego schematu,
-który należy odpowiednio zmienić przy każdej instalacji, tak aby możliwie
-najlepiej spełniał konkretne przed nim stawiane zadania.
+dzielenie dysku. Pokażemy to na przykładzie naszego domyślnego schematu, który
+należy oczywiście odpowiednio zmienić dla danej sytuacji, aby możliwie najlepiej
+spełniał konkretne przed nim stawiane zadania.
 </p>
 
 </body>
@@ -372,8 +370,8 @@
 Rozpoczniemy od utworzenia niewielkiej partycji rozruchowej. Wpisujemy <c>n</c>,
 aby ją założyć, a następnie <c>p</c>, aby nadać jej typ podstawowy i <c>1</c>,
 ponieważ będzie to pierwsza taka partycja. Zapytani o pierwszy cylinder wciskamy
-enter, a przy pytaniu o ostatni wpisujemy <c>+32M</c>, by nadać jej
-rozmiar 32MB.
+enter, a przy pytaniu o ostatni wpisujemy <c>+32M</c>, by nadać jej rozmiar
+32 MB.
 </p>
 
 <pre caption="Zakładanie partycji rozruchowej">
@@ -404,9 +402,9 @@
 </pre>
 
 <p>
-Musimy również oznaczyć naszą partycję jako uruchamialną. W tym celu
-skorzystamy z polecenia <c>a</c>. Na kolejnych wydrukach podziału w kolumnie
-"Boot" przy naszej partycji pojawi się znak <path>*</path>.
+Musimy również oznaczyć naszą partycję jako uruchamialną. W tym celu skorzystamy
+z polecenia <c>a</c>. Na kolejnych wydrukach podziału w kolumnie "Boot" przy
+naszej partycji pojawi się znak <path>*</path>.
 </p>
 
 </body>
@@ -420,7 +418,7 @@
 potem wpisujemy <c>p</c> (gdyż ma to być partycja podstawowa) i <c>2</c>,
 ponieważ będzie ona drugą tego typu. Zapytani o pierwszy cylinder wciskamy
 enter, a w odpowiedzi na pytanie o ostatni wpisujemy <c>+512M</c> (aby nadać
-partycji rozmiar 512MB). Na koniec wpisujemy <c>t</c> (aby zmienić jej typ),
+partycji rozmiar 512 MB). Na koniec wpisujemy <c>t</c> (aby zmienić jej typ),
 <c>2</c> (aby wybrać tę, którą właśnie stworzyliśmy) i <c>82</c> (co nada jej
 typ "Linux Swap"). Teraz polecenie <c>p</c> powinno pokazywać następującą listę:
 </p>
@@ -446,10 +444,10 @@
 <p>
 Na koniec tworzymy partycję główną. Jeszcze raz posłużymy się poleceniem
 <c>n</c>. Zapytani o rodzaj wciskamy <c>p</c> (aby była partycją podstawową),
-następnie <c>3</c> (gdyż będzie już trzecią tego typu, czyli w naszym
-przypadku <path>/dev/hda3</path>), a na pytanie o pierwszy i ostatni cylinder
-wciskamy enter, dzięki czemu zajmie ona całą pozostałą wolną przestrzeń.
-Ostatecznie polecenie <c>p</c> powinno pokazać następującą listę:
+następnie <c>3</c> (gdyż będzie już trzecią tego typu, czyli w naszym przypadku
+<path>/dev/hda3</path>), a na pytanie o pierwszy i ostatni cylinder wciskamy
+enter, dzięki czemu zajmie ona całą pozostałą wolną przestrzeń. Ostatecznie
+polecenie <c>p</c> powinno pokazać następującą listę:
 </p>
 
 <pre caption="Wydruk podziału po utworzeniu partycji głównej">
@@ -472,7 +470,7 @@
 <body>
 
 <p>
-Aby zachować ustalony podział i opuścić <c>fdisk</c> należy wpisać <c>w</c>.
+Aby zachować ustalony podział i opuścić <c>fdisk</c>, należy wpisać <c>w</c>.
 </p>
 
 <pre caption="Zachowywanie zmian i zamykanie fdisk">
@@ -520,13 +518,12 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>ext2</b> to sprawdzony i popularny linuksowy system plików,
-którego główną wadą jest to, że nie posiada księgowania. Powoduje to, iż jego
-regularne kontrole przy starcie systemu bywają długotrwałe. Obecnie istnieją
-nowoczesne systemy plików z księgowaniem, które można szybko sprawdzić i to
-właśnie te polecamy naszym użytkownikom. Księgowanie zapobiega długotrwałym
-kontrolom podczas uruchamiania systemu oraz ewentualnym błędom spójności
-danych.
+<b>ext2</b> to sprawdzony i popularny linuksowy system plików, którego główną
+wadą jest to, że nie posiada księgowania. Powoduje to, że jego regularne
+kontrole przy starcie systemu bywają długotrwałe. Obecnie istnieją nowoczesne
+systemy plików z księgowaniem, które można szybko sprawdzić i to właśnie te
+polecamy naszym użytkownikom. Księgowanie zapobiega długotrwałym kontrolom
+podczas uruchamiania systemu oraz ewentualnym błędom spójności danych.
 </p>
 
 <p>
@@ -537,12 +534,12 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>ReiserFS</b> to system plików oparty na drzewie B+, oferujący dużą
-wydajność. Przy wielu małych plikach (poniżej 4k) może być szybszy od ext3
-nawet piętnastokrotnie. ReiserFS jest wysoce skalowalny i posiada księgowanie,
+<b>ReiserFS</b> to system plików oparty na drzewie B+, oferujący dużą wydajność.
+Przy wielu małych plikach (poniżej 4 KB) może być szybszy od ext3 nawet
+piętnastokrotnie. ReiserFS jest wysoce skalowalny i posiada księgowanie,
 Charakteryzuje go niezawodność i użyteczność zarówno na partycjach ogólnego
 przeznaczenia jak i w ekstremalnych przypadkach, takich jak ogromne partycje,
-operacje na wielu bardzo małych, lub bardzo dużych plikach czy też operacje na
+operacje na wielu bardzo małych lub bardzo dużych plikach czy też operacje na
 katalogach zawierających dziesiątki tysięcy plików.
 </p>
 
@@ -552,14 +549,14 @@
 skalowalności. Zalecamy go wyłącznie do systemów z nowoczesnymi dyskami SCSI
 i/lub ciągłego zapisu danych z nieprzerwanym dostępem zasilania. Ponieważ XFS
 przechowuje dużo danych w pamięci RAM, źle zaprojektowane programy (te nie
-zachowujące odpowiednich środków ostrożności podczas zapisywania plików na
-dysk, których niestety jest sporo) mogą doprowadzić w razie padu systemu do
-utraty danych.
+zachowujące odpowiednich środków ostrożności podczas zapisywania plików na dysk,
+których niestety jest sporo) mogą doprowadzić w razie padu systemu do utraty
+danych.
 </p>
 
 <p>
-<b>JFS</b> to bardzo wydajny system plików IBM'a wyposażony w księgowanie.
-Jest dość nowy i jest jeszcze za wcześnie by oceniać jego stabilność.
+<b>JFS</b> to bardzo wydajny system plików IBM wyposażony w księgowanie. Jest
+dość nowy i jest jeszcze za wcześnie by oceniać jego stabilność.
 </p>
 
 </body>
@@ -569,7 +566,7 @@
 <body>
 
 <p>
-Aby założyć na woluminie lub partycji system plików należy skorzystać z
+Aby założyć na woluminie lub partycji system plików, należy skorzystać z
 odpowiednich narzędzi:
 </p>
 
@@ -601,9 +598,9 @@
 </table>
 
 <p>
-Na przykład, aby założyć ext2 na partycji boot (w naszym przypadku
-<path>/dev/hda1</path>) oraz ext3 na partycji root (w naszym przypadku
-<path>/dev/hda3</path>) powinieneś wykonać następujące polecenia:
+Na przykład, aby założyć ext2 na partycji rozruchowej (w naszym przypadku
+<path>/dev/hda1</path>) oraz ext3 na partycji głównej (w naszym przypadku
+<path>/dev/hda3</path>), należy wykonać następujące polecenia:
 </p>
 
 <pre caption="Zakładanie systemu plików na partycji">
@@ -612,7 +609,8 @@
 </pre>
 
 <p>
-Teraz stwórz systemy plików na swoich partycjach.
+Przed przejściem do dalszych kroków należy stworzyć systemy plików na wszystkich
+partycjach.
 </p>
 
 </body>
@@ -638,7 +636,7 @@
 </pre>
 
 <p>
-Teraz tworzymy i aktywujemy partycję wymiany za pomocą wyżej podanych poleceń.
+Teraz tworzymy i aktywujemy partycję wymiany za pomocą powyższych poleceń.
 </p>
 
 </body>
@@ -651,8 +649,8 @@
 <p>
 Po założeniu partycji i utworzeniu na nich systemów plików nadszedł czas na ich
 zamontowanie. Służy do tego program <c>mount</c>. Należy utworzyć odpowiednie
-katalogi dla montowanych partycji. W przykładzie zamontujemy partycję
-rozruchową i główną:
+katalogi dla montowanych partycji. W przykładzie zamontujemy partycję rozruchową
+i główną:
 </p>
 
 <pre caption="Montowanie partycji">
@@ -663,8 +661,8 @@
 
 <note>
 Aby przenieść <path>/tmp</path> na osobną partycję, należy po jego zamontowaniu
-odpowiednio zmienić prawa dostępu: <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dotyczy
-to również <path>/var/tmp</path>.
+odpowiednio zmienić prawa dostępu: <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dotyczy to
+również <path>/var/tmp</path>.
 </note>
 
 <p>1.14         xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml

file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml?rev=1.14&view=markup
plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml?rev=1.14&content-type=text/plain
diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml?r1=1.13&r2=1.14

Index: hb-install-x86+amd64-kernel.xml
===================================================================
RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.13 -r1.14
--- hb-install-x86+amd64-kernel.xml	24 Sep 2007 01:20:33 -0000	1.13
+++ hb-install-x86+amd64-kernel.xml	28 Sep 2007 03:10:33 -0000	1.14
@@ -4,12 +4,12 @@
 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
 
-<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v 1.13 2007/09/24 01:20:33 rane Exp $ -->
+<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml,v 1.14 2007/09/28 03:10:33 rane Exp $ -->
 
 <sections>
 
 <abstract>
-Jądro Linux jest rdzeniem każdej dystrybucji. W tym rozdziale wytłumaczymy, jak
+Jądro Linux jest rdzeniem każdej dystrybucji. W tym rozdziale wytłumaczymy jak
 je skonfigurować.
 </abstract>
 
@@ -21,7 +21,7 @@
 <body>
 
 <p>
-Aby system wiedział gdzie się znajduje należy najpierw wybrać strefę czasową.
+Aby system wiedział gdzie się znajduje, należy najpierw wybrać strefę czasową.
 Odszukujemy ją w <path>/usr/share/zoneinfo</path>, a następnie kopiujemy ją do
 pliku <path>/etc/localtime</path>. Należy unikać stref czasowych o nazwie
 <path>/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*</path>, ponieważ ich nazwy mogą być mylące,
@@ -45,9 +45,9 @@
 <p>
 Jądro Linux jest sercem każdej dystrybucji i stanowi interfejs pomiędzy
 programami użytkownika, a sprzętem. Gentoo pozwala użytkownikom na wybranie
-spośród kilku różnych jego źródeł. Pełna ich lista wraz z opisami znajduje się
-w dokumencie <uri link="/doc/pl/gentoo-kernel.xml">Gentoo Linux Kernel
-Guide</uri>.
+spośród kilku różnych jego źródeł. Pełna ich lista wraz z opisami znajduje się w
+dokumencie zatytułowanym <uri link="/doc/pl/gentoo-kernel.xml">Omówienie źródeł
+jądra dostępnych w Gentoo</uri>.
 </p>
 
 <p test="func:keyval('arch')='x86'">
@@ -56,9 +56,9 @@
 </p>
 
 <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
-Dla architektury AMD64 udostępniamy źródła <c>gentoo-sources</c> (kernel
-2.6 z nałożonymi specjalnymi poprawkami dla amd64, które poprawiają
-stabilność, wydajność i obsługę sprzętu).
+Dla architektury AMD64 udostępniamy źródła <c>gentoo-sources</c> (kernel 2.6 z
+nałożonymi specjalnymi poprawkami dla amd64, które poprawiają stabilność,
+wydajność i obsługę sprzętu).
 </p>
 
 <p>
@@ -71,9 +71,8 @@
 
 <p>
 W katalogu <path>/usr/src</path>, pod nazwą <c>linux</c>, powinno znajdować się
-mniej więcej takie dowiązanie symboliczne wskazujące na aktualne źródła. W
-tym wypadku wskazuje na źródła <c>gentoo-sources-2.6.12-r10</c>. W komputerze
-użytkownika może być to inna wersja, dlatego należy mieć to na uwadze.
+mniej więcej takie dowiązanie symboliczne wskazujące na aktualne źródła. W tym
+przykładzie wskazuje na źródła <c>gentoo-sources-2.6.12-r10</c>.
 </p>
 
 <pre caption="Podgląd dowiązania symbolicznego do źródeł jądra">
@@ -83,8 +82,8 @@
 
 <p>
 Pora na skonfigurowanie i skompilowanie źródeł jądra. Można użyć do tego
-programu <c>genkernel</c>, który zbuduje uniwersalne jądro, takie jak
-to znajdujące się na płytach instalacyjnych. Można również przeprowadzić cały
+programu <c>genkernel</c>, który zbuduje uniwersalne jądro, takie jak to
+znajdujące się na płytach instalacyjnych. Można również przeprowadzić cały
 proces ręcznie, co pozwoli na lepsze dostosowanie jądra do indywidualnych
 potrzeb użytkownika. Najpierw omówimy tę drugą, znacznie lepszą metodę.
 </p>
@@ -108,7 +107,7 @@
 <p>
 Ręczna konfiguracja jądra to zwykle najtrudniejsze zadanie przed jakim musi
 stanąć każdy początkujący użytkownik Linuksa. Zwykle po skompilowaniu kilku
-zapomina się, że kiedykolwiek uważało się to za trudną czynność. :-)
+zapomina się, że kiedykolwiek uważało się to za trudną czynność.
 </p>
 
 <p>
@@ -117,18 +116,18 @@
 instalację pakietu pciutils (<c>emerge pciutils</c>) zawierającego program
 <c>lspci</c>. Dzięki temu będzie możliwe używanie <c>lspci</c> wewnątrz
 chrootowanego środowiska. Podczas pracy z tym programem można bezpiecznie
-zignorować wszelkie ostrzeżenia związane z <e>pcilib</e> (jak np.
-"pcilib: cannot open /sys/bus/pci/devices)". Ponadto można również uruchomić
-<c>lspci</c> poza środowiskiem chroot. Powinno dać to taki sam efekt. Dodatkowe
-informacje o sterownikach, które należy włączyć do jądra można uzyskać dzięki
-poleceniu <c>lsmod</c>, które pokaże listę modułów jakie załadował system płyty
+zignorować wszelkie ostrzeżenia związane z <e>pcilib</e> (jak np. "pcilib:
+cannot open /sys/bus/pci/devices)". Ponadto można również uruchomić <c>lspci</c>
+poza środowiskiem chroot. Powinno dać to taki sam efekt. Dodatkowe informacje o
+sterownikach, które należy włączyć do jądra, można uzyskać dzięki poleceniu
+<c>lsmod</c>, które pokaże listę modułów jakie załadował system płyty
 instalacyjnej.
 </p>
 
 <p>
-Kiedy już zbierzemy wszystkie informacje przechodzimy do katalogu ze
-źródłami i wpisujemy polecenie <c>make menuconfig</c>. Uruchomi się menu
-konfiguracyjne oparte na bibliotekach graficznych ncurses.
+Kiedy już zbierzemy wszystkie informacje, przechodzimy do katalogu ze źródłami i
+wpisujemy polecenie <c>make menuconfig</c>. Uruchomi się menu konfiguracyjne
+oparte na bibliotekach graficznych ncurses.
 </p>
 
 <pre caption="Wywoływanie menu konfiguracyjnego">
@@ -150,8 +149,8 @@
 
 <p>
 Przede wszystkim należy zapewnić sobie możliwość korzystania z rozwojowych i
-eksperymentalnych fragmentów kodu jądra. Jeśli się z tego zrezygnuje to
-zniknie kilka bardzo ważnych ustawień.
+eksperymentalnych fragmentów kodu jądra. Jeśli się z tego zrezygnuje, zniknie
+kilka bardzo ważnych ustawień.
 </p>
 
 <pre caption="Wybieranie opcji experimental code/drivers">
@@ -205,7 +204,7 @@
 
 <p>
 Następnie przechodzimy do <c>File Systems</c> i wybieramy obsługę systemów
-plików, z których zamierzamy używać. Jeśli pominiemy ten krok, to Gentoo nie
+plików, z których zamierzamy używać. Jeśli pominiemy ten krok, Gentoo nie
 będzie w stanie zamontować niektórych partycji lub nawet się nie uruchomi.
 Sterowniki te również powinny być wkompilowane w jądro na stałe, nie należy ich
 dodawać w modułach. Oprócz tego zaznaczamy opcje <c>Virtual memory</c> i
@@ -295,8 +294,7 @@
 
 <p test="func:keyval('arch')='x86'">
 Posiadacze procesorów Intela z technologią HyperThreading (tm) lub systemów
-wieloprocesorowych powinni zaznaczyć opcję "Symmetric multi-processing
-support":
+wieloprocesorowych powinni zaznaczyć opcję "Symmetric multi-processing support":
 </p>
 
 <p test="func:keyval('arch')='AMD64'">
@@ -310,12 +308,11 @@
 </pre>
 
 <note>
-W systemach wielordzeniowych, każdy z rdzeni widziany jest jako osobny
-procesor.
+W systemach wielordzeniowych, każdy z rdzeni widziany jest jako osobny procesor.
 </note>
 
 <p>
-Jeśli posiadamy urządzenia wejściowe USB (np. klawiaturę lub myszkę) dodajmy
+Jeśli posiadamy urządzenia wejściowe USB (np. klawiaturę lub myszkę) dodajemy
 sterowniki również dla nich:
 </p>
 1.8         xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml

file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml?rev=1.8&view=markup
plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml?rev=1.8&content-type=text/plain
diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml?r1=1.7&r2=1.8

Index: hb-install-x86+amd64-medium.xml
===================================================================
RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- hb-install-x86+amd64-medium.xml	2 Jul 2007 11:23:26 -0000	1.7
+++ hb-install-x86+amd64-medium.xml	28 Sep 2007 03:10:33 -0000	1.8
@@ -4,13 +4,13 @@
 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
 
-<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml,v 1.7 2007/07/02 11:23:26 rane Exp $ -->
+<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/pl/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml,v 1.8 2007/09/28 03:10:33 rane Exp $ -->
 
 <sections>
 
 <abstract>
-Wybieramy w jaki sposób chcemy zainstalować Gentoo. Opisujemy tu różne media,
-za pomocą których można zainstalować Gentoo.
+Wybieramy w jaki sposób chcemy zainstalować Gentoo. Opisujemy tu różne media, za
+pomocą których można zainstalować Gentoo.
 </abstract>
 
 <version>5.2</version>
@@ -23,7 +23,7 @@
 <body>
 
 <p>
-Zanim zaczniemy musimy poznać wymagania sprzętowe jakie powinien spełniać
+Zanim zaczniemy, musimy poznać wymagania sprzętowe jakie powinien spełniać
 komputer, aby można było na nim zainstalować Gentoo.
 </p>
 
@@ -88,7 +88,7 @@
 </table>
 
 <p>
-Zanim przejdzie się do dalszych etapów instalacji należy zapoznać się z
+Przed przejściem do dalszych etapów instalacji należy zapoznać się z
 informacjami zawartymi na stronach <uri link="/proj/pl/base/amd64/">Projektu
 Gentoo AMD64</uri>.
 </p>
@@ -106,10 +106,10 @@
 
 <p>
 Dzięki płytom instalacyjnym można uruchomić podstawowe środowisko służące do
-instalacji całego systemu Gentoo na dysk. W czasie uruchamiania systemu z
-płyty zostanie wykryty sprzęt dostępny w komputerze, a Gentoo automatycznie
-załaduje odpowiednie dla niego sterowniki. Płyty te są tworzone i rozwijane
-przez deweloperów Gentoo.
+instalacji całego systemu Gentoo na dysk. W czasie uruchamiania systemu z płyty
+zostanie wykryty sprzęt dostępny w komputerze, a Gentoo automatycznie załaduje
+odpowiednie dla niego sterowniki. Płyty te są tworzone i rozwijane przez
+deweloperów Gentoo.
 </p>
 
 <p>
@@ -132,20 +132,20 @@
 <ul>
  <li>
   "Gentoo <e>Minimal</e> Installation CD" - mała, uruchamialna płyta
-  instalacyjna zawierająca wszystko co niezbędne do uruchomienia środowiska,
-  z którego można następnie przystąpić do instalowania Gentoo.
+  instalacyjna zawierająca wszystko co niezbędne do uruchomienia środowiska, z
+  którego można następnie przystąpić do instalowania Gentoo.
  </li>
  <li>
   "Gentoo <e>Installer</e> LiveCD" - płyta zawierająca wszystkie składniki
-  konieczne do instalacji systemu Gentoo. Na płycie tej znajduje się
-  graficzne środowisko pracy oraz dwie wersje instalatora, z których jedną
-  można uruchomić w konsoli.
+  konieczne do instalacji systemu Gentoo. Na płycie tej znajduje się graficzne
+  środowisko pracy oraz dwie wersje instalatora, z których jedną można
+  uruchomić w konsoli.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Aby ułatwić wybór odpowiedniej płyty instalacyjnej omówimy plusy i minusy
-każdej z nich.
+Aby ułatwić wybór odpowiedniej płyty instalacyjnej omówimy plusy i minusy każdej
+z nich.
 </p>
 
 </body>
@@ -167,14 +167,14 @@
 </tr>
 <tr>
  <th>+</th>
- <ti>Mała ilość danych do pobrania.</ti>
+ <ti>Mała ilość danych do pobrania</ti>
 </tr>
 <tr>
  <th>-</th>
  <ti>
-  Nie zawiera żadnych pliku "stage3", obrazów drzewa Portage,
-  prekompilowanych pakietów i w związku z tym nie nadaje się do instalacji bez
-  dostępu do sieci.
+  Nie zawiera żadnych pliku "stage3", obrazów drzewa Portage, prekompilowanych
+  pakietów i w związku z tym nie nadaje się do instalacji bez dostępu do
+  sieci
  </ti>
 </tr>
 </table>
@@ -229,7 +229,7 @@
 <p>
 Pliki stage3 można pobrać z katalogu <path><keyval
 id="release-dir"/>stages/</path> na każdym z naszych <uri
-link="/main/en/mirrors.xml">Serwerów lustrzanych</uri>. Pliki te nie znajdują
+link="/main/en/mirrors.xml">serwerów lustrzanych</uri>. Pliki te nie znajdują
 się na płytach LiveCD.
 </p>
 
@@ -244,14 +244,14 @@
 <body>
 
 <p>
-Po pierwsze musimy pobrać jeden z omawianych wcześniej obrazów płyt, żeby jednak
-to zrobić trzeba wiedzieć gdzie ich szukać.
+Po pierwsze musimy pobrać jeden z omawianych wcześniej obrazów płyt. Trzeba
+tylko wiedzieć gdzie ich szukać.
 </p>
 
 <p>
 Wszystkie obrazy płyt instalacyjnych znajdują się na naszych <uri
-link="/main/en/mirrors.xml">serwerach lustrzanych</uri> w katalogu
-<path><keyval id="release-dir"/>installcd/</path>.
+link="/main/en/mirrors.xml">serwerach lustrzanych</uri> w katalogu <path><keyval
+id="release-dir"/>installcd/</path>.
 </p>
 
 <p>
@@ -260,19 +260,18 @@
 </p>
 
 <p>
-Aby zweryfikować poprawność pobranych plików ISO należy porównać ich sumy MD5 z
-tymi znajdującymi się na naszym serwerze lustrzanym (np. w pliku o nazwie
-<path><keyval id="min-cd-name"/>.DIGESTS</path>). Sumy MD5 dla pobranych
-plików można wygenerować przy pomocy narzędzia <c>md5sum</c> dla Linuksa, lub
-jego <uri link="http://www.etree.org/md5com.html">odpowiednika</uri> dla
-Windows.
+Aby zweryfikować poprawność pobranych plików ISO, należy porównać ich sumy MD5 z
+tymi znajdującymi się na naszym serwerze lustrzanym (w pliku o nazwie
+<path><keyval id="min-cd-name"/>.DIGESTS</path>). Sumy MD5 dla pobranych plików
+można wygenerować przy pomocy narzędzia <c>md5sum</c> dla Linuksa lub jego <uri
+link="http://www.etree.org/md5com.html">odpowiednika</uri> dla Windows.
 </p>
 
 <p>
 Innym sposobem sprawdzania poprawności pobranych plików jest weryfikacja ich
-podpisów przy pomocy GnuPG. Sygnatury poprawnych plików znajdują się w plikach
-z rozszerzeniem <path>.asc</path>. Najpierw pobieramy plik sygnatury, a
-następnie pozyskujemy klucz publiczny:
+podpisów przy pomocy GnuPG. Sygnatury poprawnych plików znajdują się w plikach z
+rozszerzeniem <path>.asc</path>. Najpierw pobieramy plik sygnatury, a następnie
+pozyskujemy klucz publiczny:
 </p>
 
 <pre caption="Pozyskiwanie klucza publicznego">
@@ -283,22 +282,22 @@
 Następnie weryfikujemy podpis.
 </p>
 
-<pre caption="Verify the cryptographic signature">
+<pre caption="Weryfikacja podpisu">
 $ <i>gpg --verify &lt;signature file&gt; &lt;downloaded iso&gt;</i>
 </pre>
 
 <p>
 Pobrane pliki ISO należy nagrywać w trybie RAW. To jak się go włącza zależy od
-programu, którego używamy. W Podręczniku opiszemy nagrywanie za pomocą
-programów <c>cdrecord</c> i <c>K3B</c>. Więcej informacji można znaleźć w
-dokumencie <uri link="/doc/pl/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ</uri>.
+programu, którego się używa. W Podręczniku opiszemy nagrywanie za pomocą
+programów <c>cdrecord</c> i <c>K3B</c>. Więcej informacji o nagrywaniu można
+znaleźć w <uri link="/doc/pl/faq.xml#isoburning">Gentoo FAQ</uri>.
 </p>
 
 <ul>
  <li>
-  Jeśli chodzi o cdrecord to wystarczy wpisać polecenie <c>cdrecord
-  dev=/dev/hdc &lt;pobrany plik iso&gt;</c>. Zamiast <path>/dev/hdc</path>
-  należy podać odpowiednią ścieżkę do urządzenia CD-RW.
+  W cdrecord to wystarczy wpisać polecenie <c>cdrecord dev=/dev/hdc
+  &lt;pobrany plik iso&gt;</c>. Zamiast <path>/dev/hdc</path> należy podać
+  odpowiednią ścieżkę do urządzenia CD-RW.
  </li>
  <li>
   W k3b należy wybrać <c>Tools</c> (Narzędzia) &gt; <c>Burn CD Image</c>
@@ -320,15 +319,15 @@
 lub ESC - zależnie od producenta i modelu płyty głównej. Wszystko co musimy tam
 zmienić to kolejność w jakiej będą skanowane nasze napędy w poszukiwaniu
 aktywnego systemu operacyjnego. Musimy skonfigurować to tak, by CD-ROM był
-pierwszym takim napędem. Jeśli nie zmienimy tej opcji komputer uruchomi się z
-dysku, ignorując naszą płytę instalacyjną.
+pierwszym takim napędem. Jeśli nie zmienimy tej opcji, komputer uruchomi się z
+dysku ignorując naszą płytę instalacyjną.
 </p>
 
 <p>
-Teraz możemy umieścić płytę w napędzie i po raz kolejny zrestartować komputer.
-Po pewnym czasie powinien pojawić się znak zachęty (prompt). Mamy tu dwie
-możliwości. Możemy od razu nacisnąć enter i rozpocząć proces uruchamiania Gentoo
-z płyty instalacyjnej ze standardowymi opcjami lub dodać kilka własnych
+Teraz możemy umieścić płytę w napędzie i po raz kolejny ponownie uruchomić
+komputer. Po pewnym czasie powinien pojawić się znak zachęty (prompt). Mamy tu
+dwie możliwości. Możemy od razu nacisnąć enter i rozpocząć proces uruchamiania
+Gentoo z płyty instalacyjnej ze standardowymi opcjami lub dodać kilka własnych
 ustawień. Dokonuje się tego wpisując nazwę wybranego jądra i opcji z jakimi
 chcemy je uruchomić, a następnie naciskając enter.
 </p>
@@ -336,7 +335,7 @@
 <p>
 Wybranego jądra? Tak, na płytach instalacyjnych znajduje się kilka jąder
 Linuksa. Domyślne i najbardziej uniwersalne z nich ma nazwę <c>gentoo</c>.
-Pozostałe jądra są skonfigurowane pod specyficzny sprzęt, oraz posiadają
+Pozostałe jądra są skonfigurowane pod specyficzny sprzęt oraz posiadają
 warianty bez sterowników graficznych (<c>-nofb</c>).
 </p>
 
@@ -355,13 +354,12 @@
 <tr>
  <ti>gentoo</ti>
  <ti>
-  Standardowe jądro serii 2.6 ze wsparciem dla komputerów
-  wieloprocesorowych
+  Standardowe jądro serii 2.6 ze wsparciem dla komputerów wieloprocesorowych
  </ti>
 </tr>
 <tr>
  <ti>gentoo-nofb</ti>
- <ti>Jądro <c>gentoo</c> pozbawione sterowników framebuffera</ti>
+ <ti>Jądro <c>gentoo</c> pozbawione sterowników bufora ramki</ti>
 </tr>
 <tr>
  <ti>memtest86</ti>
@@ -402,14 +400,14 @@
 - agpgart    ładuje agpgart (używane w przypadku problemów z grafiką, zwłaszcza zawieszania się komputera)
 - acpi=on    włącza wsparcie dla ACPI
 - ide=nodma   wymusza wyłączenie DMA na psujących się napędach IDE
-- doscsi    skanuje w poszukiwaniu urządzeń scsi (może nie działać prawidłowo z niektórymi kartami ethernet)
-- dopcmcia   uruchamia obsługę cdromów PCMCIA
-- nofirewire  wyłącza moduły firewire (dla cdromów firewire, etc)
+- doscsi    skanuje w poszukiwaniu urządzeń SCSI (może nie działać prawidłowo z niektórymi kartami ethernet)
+- dopcmcia   uruchamia obsługę cd-romów PCMCIA
+- nofirewire  wyłącza moduły firewire (dla cd-romów firewire, etc.)
 - nokeymap   uniemożliwia wybór mapowania klawiatury innego niż US
-- docache    cache'uje cały proces uruchamiania cd w RAM-ie, umożliwia to odmontowanie cdromu podczas instalacji
+- docache    cache'uje cały proces uruchamiania CD w RAM-ie, umożliwia to odmontowanie cdromu podczas instalacji
 - nodetect   uniemożliwia uruchomienie hwsetup/kudzu i hotplug
 - nousb     wyłącza ładowanie modułu usb z initrd, wyłącza też hotplug
-- nodhcp    dhcp nie wystartuje automatycznie jeśli zostanie wykryty NIC
+- nodhcp    DHCP nie wystartuje automatycznie jeśli zostanie wykryty NIC
 - nohotplug   wyłącza ładowanie urządzeń hotplug
 - noapic    wyłącza apic (użyj w przypadku problemów ze sprzętem nics, scsi, etc)
 - hdx=stroke  pozwala na partycjonowanie całego dysku, nawet wtedy, gdy BIOS nie obsługuje dużych dysków
@@ -427,11 +425,11 @@
 </pre>
 
 <p>
-Jeśli instalujemy Gentoo w systemie, w którym mamy klawiaturę inną niż US musimy
-wcisnąć ALT+F1, aby przejść do trybu potwierdzania kolejnych czynności, a
+Jeśli instalujemy Gentoo w systemie, w którym mamy klawiaturę inną niż US,
+musimy wcisnąć ALT+F1, aby przejść do trybu potwierdzania kolejnych czynności, a
 następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Jeśli nie wybierzemy
 nowego mapowania w ciągu 10 sekund, zostanie załadowane to domyślne, czyli
-amerykańskie. Jak tylko skończy się proces wczytywania systemu zostaniemy
+amerykańskie. Jak tylko skończy się proces wczytywania systemu, zostaniemy
 automatycznie zalogowani do &quot;Live&quot; Gentoo Linux jako &quot;root&quot;,
 nazywany też czasem superużytkownikiem. Na bieżącej konsoli powinien pojawić się
 znak zachęty (&quot;#&quot;) roota. Konsole zmieniamy kombinacjami klawiszy
@@ -451,10 +449,10 @@
 <body>
 
 <p>
-W czasie uruchamiania system spróbuje wykryć sprzęt i załadować
-odpowiednie sterowniki. Zazwyczaj czyni to prawidłowo, ale czasami mogą zdarzyć
-się problemy i nie wszystkie moduły zostaną aktywowane. Gdy zawiedzie skanowanie
-PCI musimy ręcznie załadować odpowiednie moduły.
+W czasie uruchamiania system spróbuje wykryć sprzęt i załadować odpowiednie
+sterowniki. Zazwyczaj czyni to prawidłowo, ale czasami mogą zdarzyć się problemy
+i nie wszystkie moduły zostaną aktywowane. Gdy zawiedzie skanowanie PCI, musimy
+ręcznie załadować odpowiednie moduły.
 </p>
 
 <p>
@@ -484,8 +482,8 @@
 </pre>
 
 <p>
-Aby poprawić wydajność można wykorzystać któryś z poniższych przykładów
-(lub poeksperymentować samodzielnie). Oczywiście musimy zastąpić
+Aby poprawić wydajność, można wykorzystać któryś z poniższych przykładów (lub
+poeksperymentować samodzielnie). Oczywiście musimy zastąpić
 <path>/dev/hda</path> ścieżką do naszego dysku.
 </p>
 
@@ -505,8 +503,8 @@
 
 <p>
 Jeśli planujemy umożliwienie innym osobom dostępu do środowiska instalacyjnego
-lub zamierzamy korzystać z <c>irssi</c> nie uruchomionego z przywilejami roota
-musimy stworzyć dodatkowe konta.
+lub zamierzamy korzystać z <c>irssi</c> nieuruchomionego z przywilejami roota,
+musimy teraz stworzyć dodatkowe konta.
 </p>
 
 <p>
@@ -521,7 +519,7 @@
 </pre>
 
 <p>
-Aby stworzyć konto użytkownika musimy najpierw podać jego parametry, a
+Aby stworzyć konto użytkownika, musimy najpierw podać jego parametry, a
 następnie ustawić hasło. Skorzystamy przy tym z poleceń <c>useradd</c> oraz
 <c>passwd</c>. W przykładzie stworzymy użytkownika o nazwie &quot;rane&quot;.
 </p>
@@ -550,9 +548,9 @@
 
 <p>
 Jeśli zamierzamy podczas instalacji korzystać z Podręcznika Gentoo (obojętnie
-czy nagranego na CD czy znajdującego się w Internecie) powinniśmy dodać dla
-tych celów <uri link="#useraccounts">konto zwykłego użytkownika</uri>, tak jak
-opisaliśmy to przed chwilą, a następnie przejść przy pomocy kombinacji klawiszy
+czy nagranego na CD czy znajdującego się w Internecie), musimy dodać dla tych
+celów <uri link="#useraccounts">konto zwykłego użytkownika</uri>, tak jak
+opisano to przed chwilą, a następnie przejść przy pomocy kombinacji klawiszy
 <c>Alt-F2</c> na nowy terminal i tam się zalogować.
 </p>
 
@@ -589,7 +587,7 @@
 <p>
 Aby umożliwić innym osobom dostęp do naszego komputera podczas instalacji (by
 mogły nam pomóc w konfigurowaniu Gentoo lub nawet przeprowadziły cały proces za
-nas) musimy dodać im odpowiednie konta użytkowników lub nawet podać hasło roota
+nas), musimy dodać im odpowiednie konta użytkowników lub nawet podać hasło roota
 (nie należy tego robić jeśli nie jest to osoba, której ufa się
 <e>całkowicie</e>).
 </p>
@@ -604,9 +602,8 @@
 
 <p>
 Korzystanie z sshd jest możliwe tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z
-Internetem. Połączenie nawiążemy dzięki wskazówkom spisanym, w
-rozdziale zatytułowanym <uri link="?part=1&amp;chap=3">konfiguracja
-sieci</uri>.
+Internetem. Połączenie nawiążemy dzięki wskazówkom spisanym, w rozdziale
+zatytułowanym <uri link="?part=1&amp;chap=3">konfiguracja sieci</uri>.
 </p>
 
 </body>-- 
gentoo-commits@g.o mailing list