Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Flammie Pirinen (flammie)" <flammie@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo commit in xml/htdocs/doc/fi: gentoo-x86-quickinstall.xml
Date: Sun, 25 Apr 2010 17:13:37
Message-Id: 20100425171335.1E8BE2C04C@corvid.gentoo.org
1 flammie 10/04/25 17:13:34
2
3 Modified: gentoo-x86-quickinstall.xml
4 Log:
5 Translation bump to 25: more prominent warning about quick vs. handbook
6
7 Revision Changes Path
8 1.27 xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml
9
10 file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml?rev=1.27&view=markup
11 plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml?rev=1.27&content-type=text/plain
12 diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml?r1=1.26&r2=1.27
13
14 Index: gentoo-x86-quickinstall.xml
15 ===================================================================
16 RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml,v
17 retrieving revision 1.26
18 retrieving revision 1.27
19 diff -u -r1.26 -r1.27
20 --- gentoo-x86-quickinstall.xml 13 Jul 2009 09:39:56 -0000 1.26
21 +++ gentoo-x86-quickinstall.xml 25 Apr 2010 17:13:34 -0000 1.27
22 @@ -1,5 +1,5 @@
23 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
24 -<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml,v 1.26 2009/07/13 09:39:56 flammie Exp $ -->
25 +<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gentoo-x86-quickinstall.xml,v 1.27 2010/04/25 17:13:34 flammie Exp $ -->
26
27 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
28
29 @@ -30,19 +30,20 @@
30
31 <license/>
32
33 -<version>24</version>
34 -<date>2009-03-13</date>
35 +<version>25</version>
36 +<date>2010-01-26</date>
37
38 <chapter>
39 <title>Johdanto</title>
40 <section>
41 <body>
42
43 -<p>
44 +<impo>
45 Uusien käyttäjien tulee asentaa
46 <uri link="/doc/fi/handbook/index.xml">asennuskäsikirjan</uri> avulla, sillä
47 -vain se kuvaa koko asennuksen tarkalleen.
48 -</p>
49 +vain se kuvaa koko asennuksen tarkalleen. Tätä ohjetta on parasta käyttää vain
50 +varmistuslistana, että muistaa kaikki vaiheet oikein.
51 +</impo>
52
53 <p>
54 Tämä opas kertoo komennot Gentoon asentamiseen stage3:lta. Internet-yhteys