Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Justin Lecher (jlec)" <jlec@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo-x86 commit in sci-libs/clipper: ChangeLog clipper-20091215.ebuild
Date: Fri, 26 Feb 2010 19:08:24
Message-Id: E1Nl5Xy-0002tl-0V@stork.gentoo.org
1 jlec 10/02/26 19:08:22
2
3 Modified: ChangeLog clipper-20091215.ebuild
4 Log:
5 Missing sci-libs/mmdb DEP added
6 (Portage version: 2.2_rc63/cvs/Linux i686)
7
8 Revision Changes Path
9 1.5 sci-libs/clipper/ChangeLog
10
11 file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo-x86/sci-libs/clipper/ChangeLog?rev=1.5&view=markup
12 plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo-x86/sci-libs/clipper/ChangeLog?rev=1.5&content-type=text/plain
13 diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo-x86/sci-libs/clipper/ChangeLog?r1=1.4&r2=1.5
14
15 Index: ChangeLog
16 ===================================================================
17 RCS file: /var/cvsroot/gentoo-x86/sci-libs/clipper/ChangeLog,v
18 retrieving revision 1.4
19 retrieving revision 1.5
20 diff -u -r1.4 -r1.5
21 --- ChangeLog 4 Feb 2010 21:26:38 -0000 1.4
22 +++ ChangeLog 26 Feb 2010 19:08:21 -0000 1.5
23 @@ -1,6 +1,10 @@
24 # ChangeLog for sci-libs/clipper
25 # Copyright 1999-2010 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
26 -# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sci-libs/clipper/ChangeLog,v 1.4 2010/02/04 21:26:38 jlec Exp $
27 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sci-libs/clipper/ChangeLog,v 1.5 2010/02/26 19:08:21 jlec Exp $
28 +
29 + 26 Feb 2010; Justin Lecher (jlec) <jlec@×××××××××.net>
30 + clipper-20091215.ebuild:
31 + Missing sci-libs/mmdb DEP added
32
33 *clipper-20091215 (04 Feb 2010)
34
35
36
37
38 1.2 sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild
39
40 file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo-x86/sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild?rev=1.2&view=markup
41 plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo-x86/sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild?rev=1.2&content-type=text/plain
42 diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo-x86/sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild?r1=1.1&r2=1.2
43
44 Index: clipper-20091215.ebuild
45 ===================================================================
46 RCS file: /var/cvsroot/gentoo-x86/sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild,v
47 retrieving revision 1.1
48 retrieving revision 1.2
49 diff -u -r1.1 -r1.2
50 --- clipper-20091215.ebuild 4 Feb 2010 21:26:38 -0000 1.1
51 +++ clipper-20091215.ebuild 26 Feb 2010 19:08:21 -0000 1.2
52 @@ -1,6 +1,6 @@
53 # Copyright 1999-2010 Gentoo Foundation
54 # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
55 -# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild,v 1.1 2010/02/04 21:26:38 jlec Exp $
56 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sci-libs/clipper/clipper-20091215.ebuild,v 1.2 2010/02/26 19:08:21 jlec Exp $
57
58 EAPI="3"
59
60 @@ -20,7 +20,8 @@
61
62 RDEPEND="
63 sci-libs/ccp4-libs
64 - sci-libs/fftw"
65 + sci-libs/fftw
66 + sci-libs/mmdb"
67 DEPEND="${RDEPEND}"
68
69 S="${WORKDIR}"/${PN}-2.1