Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Andreas Hüttel" <dilfridge@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] proj/kde:master commit in: kde-base/blogilo/
Date: Tue, 30 Jun 2015 12:59:41
Message-Id: 1435669410.bf4ca256fb552439e29ca5837b333c3dbf5fd714.dilfridge@gentoo
1 commit: bf4ca256fb552439e29ca5837b333c3dbf5fd714
2 Author: Andreas K. Huettel (dilfridge) <dilfridge <AT> gentoo <DOT> org>
3 AuthorDate: Tue Jun 30 13:03:30 2015 +0000
4 Commit: Andreas Hüttel <dilfridge <AT> gentoo <DOT> org>
5 CommitDate: Tue Jun 30 13:03:30 2015 +0000
6 URL: https://gitweb.gentoo.org/proj/kde.git/commit/?id=bf4ca256
7
8 [kde-base/blogilo] Add 4.4-noakonadi snapshot
9
10 Package-Manager: portage-2.2.20
11
12 kde-base/blogilo/blogilo-4.4.2015.06.ebuild | 22 ++++++++++++++++++++++
13 1 file changed, 22 insertions(+)
14
15 diff --git a/kde-base/blogilo/blogilo-4.4.2015.06.ebuild b/kde-base/blogilo/blogilo-4.4.2015.06.ebuild
16 new file mode 100644
17 index 0000000..c8bd03d
18 --- /dev/null
19 +++ b/kde-base/blogilo/blogilo-4.4.2015.06.ebuild
20 @@ -0,0 +1,22 @@
21 +# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation
22 +# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
23 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/blogilo/blogilo-4.4.11.1.ebuild,v 1.11 2014/04/05 18:14:15 dilfridge Exp $
24 +
25 +EAPI=5
26 +
27 +KMNAME="kdepim"
28 +KDE_HANDBOOK=optional
29 +inherit kde4-meta
30 +
31 +DESCRIPTION="KDE Blogging Client (noakonadi branch)"
32 +HOMEPAGE="http://www.kde.org/applications/internet/blogilo"
33 +KEYWORDS=""
34 +IUSE="debug"
35 +
36 +DEPEND="
37 + $(add_kdebase_dep kdepimlibs '' 4.6)
38 +"
39 +RDEPEND="${DEPEND}
40 + !kde-misc/bilbo
41 + !kde-misc/blogilo
42 +"