Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Joerg Bornkessel (hd_brummy)" <hd_brummy@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo-x86 commit in media-plugins/vdr-dvdswitch: ChangeLog vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild
Date: Sat, 30 Jun 2012 20:46:06
Message-Id: 20120630204556.2E7F32004B@flycatcher.gentoo.org
1 hd_brummy 12/06/30 20:45:56
2
3 Modified: ChangeLog vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild
4 Log:
5 vdr-plugin-2.eclass
6
7 (Portage version: 2.1.10.11/cvs/Linux i686)
8
9 Revision Changes Path
10 1.26 media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog
11
12 file : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog?rev=1.26&view=markup
13 plain: http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog?rev=1.26&content-type=text/plain
14 diff : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog?r1=1.25&r2=1.26
15
16 Index: ChangeLog
17 ===================================================================
18 RCS file: /var/cvsroot/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog,v
19 retrieving revision 1.25
20 retrieving revision 1.26
21 diff -u -r1.25 -r1.26
22 --- ChangeLog 20 Feb 2012 17:51:55 -0000 1.25
23 +++ ChangeLog 30 Jun 2012 20:45:56 -0000 1.26
24 @@ -1,6 +1,10 @@
25 # ChangeLog for media-plugins/vdr-dvdswitch
26 # Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
27 -# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog,v 1.25 2012/02/20 17:51:55 hd_brummy Exp $
28 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/ChangeLog,v 1.26 2012/06/30 20:45:56 hd_brummy Exp $
29 +
30 + 30 Jun 2012; Joerg Bornkessel <hd_brummy@g.o>
31 + vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild:
32 + vdr-plugin-2.eclass
33
34 20 Feb 2012; Joerg Bornkessel <hd_brummy@g.o>
35 vdr-dvdswitch-0.1.6.ebuild, vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild:
36
37
38
39 1.3 media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild
40
41 file : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild?rev=1.3&view=markup
42 plain: http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild?rev=1.3&content-type=text/plain
43 diff : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild?r1=1.2&r2=1.3
44
45 Index: vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild
46 ===================================================================
47 RCS file: /var/cvsroot/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild,v
48 retrieving revision 1.2
49 retrieving revision 1.3
50 diff -u -r1.2 -r1.3
51 --- vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild 20 Feb 2012 17:51:55 -0000 1.2
52 +++ vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild 30 Jun 2012 20:45:56 -0000 1.3
53 @@ -1,10 +1,10 @@
54 # Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation
55 # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
56 -# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild,v 1.2 2012/02/20 17:51:55 hd_brummy Exp $
57 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/media-plugins/vdr-dvdswitch/vdr-dvdswitch-0.2.0.ebuild,v 1.3 2012/06/30 20:45:56 hd_brummy Exp $
58
59 EAPI="4"
60
61 -inherit vdr-plugin
62 +inherit vdr-plugin-2
63
64 VERSION="534" # every bump, new version
65
66 @@ -25,7 +25,7 @@
67 VDR_CONFD_FILE="${FILESDIR}/0.1.3/confd-r2"
68
69 src_prepare() {
70 - vdr-plugin_src_prepare
71 + vdr-plugin-2_src_prepare
72
73 sed -e "s:/video/dvd:${DEFAULT_IMAGE_DIR}:" -i setup.c
74 }