Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Flammie Pirinen (flammie)" <flammie@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo commit in xml/htdocs/doc/fi: alsa-guide.xml
Date: Tue, 29 Dec 2009 21:19:16
Message-Id: E1NPjTF-0000gn-Hc@stork.gentoo.org
1 flammie 09/12/29 21:19:13
2
3 Modified: alsa-guide.xml
4 Log:
5 Translation updated to 2.25: s/modules.d/modprobe.d/ etc.
6
7 Revision Changes Path
8 1.15 xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml
9
10 file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml?rev=1.15&view=markup
11 plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml?rev=1.15&content-type=text/plain
12 diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml?r1=1.14&r2=1.15
13
14 Index: alsa-guide.xml
15 ===================================================================
16 RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml,v
17 retrieving revision 1.14
18 retrieving revision 1.15
19 diff -u -r1.14 -r1.15
20 --- alsa-guide.xml 13 Jul 2009 13:37:06 -0000 1.14
21 +++ alsa-guide.xml 29 Dec 2009 21:19:13 -0000 1.15
22 @@ -1,5 +1,5 @@
23 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
24 -<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml,v 1.14 2009/07/13 13:37:06 flammie Exp $ -->
25 +<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/alsa-guide.xml,v 1.15 2009/12/29 21:19:13 flammie Exp $ -->
26
27 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
28
29 @@ -27,8 +27,8 @@
30 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
31 <license/>
32
33 -<version>2.24</version>
34 -<date>2009-01-26</date>
35 +<version>2.25</version>
36 +<date>2009-08-05</date>
37
38 <chapter>
39 <title>Johdanto</title>
40 @@ -291,7 +291,7 @@
41 Ohjelmassa on tyylikäs opastettu valikkopohjainen asetusohjelma, joka
42 automaattisesti etsii laitteita ja arpoo äänikortteja. Sopiva äänikortti pitää
43 valita luettelosta. Tämän jälkeen ohjelma pyytää lupaa muokata tiedostoa
44 -<path>/etc/modules.d/alsa</path>. Se asettaa myös äänenvoimakkuudet
45 +<path>/etc/modprobe.d/alsa.conf</path>. Se asettaa myös äänenvoimakkuudet
46 suositustasoille, suorittaa <c>update-modules</c>in ja käynnistää
47 <path>/etc/init.d/alsasound</path>-palvelun. Kun <c>alsaconf</c> on valmis,
48 voidaan jatkaa ALSAn initskriptin parissa.
49 @@ -606,7 +606,7 @@
50
51 <p>
52 Toinen syy ylläolevan kaltaisille virheviesteille on
53 -<path>/etc/modules.d</path>:ssä sijaitseva <c>device_mode</c>-parametri, jota
54 +<path>/etc/modprobe.d</path>:ssä sijaitseva <c>device_mode</c>-parametri, jota
55 ei tarvita.
56 </p>
57
58 @@ -615,7 +615,7 @@
59 # <i>dmesg | grep device_mode</i>
60 snd: Unknown parameter `device_mode'
61 <comment>(Haetaan syyllinen)</comment>
62 -# <i>grep device_mode /etc/modules.d/*</i>
63 +# <i>grep device_mode /etc/modprobe.d/*</i>
64 </pre>
65
66 <p>
67 @@ -764,14 +764,14 @@
68 <body>
69
70 <p>
71 -Järjestelmässä voi olla useampiakin äänikortteja, jos ALSA-ajurit ytimessä
72 -ovat moduuleja, kortit
73 -pitää määritellä järjestyksessä <path>/etc/modules.d/alsa</path>ssa. Kortit
74 -merkitään ajurien nimen mukaan. 0 on ensimmäinen, 1 toinen ja niin edelleen.
75 -Tässä esimerkissä on kaksi korttia:
76 +Järjestelmässä voi olla useampiakin äänikortteja, jos ALSA-ajurit ytimessä ovat
77 +moduuleja, kortit pitää määritellä järjestyksessä
78 +<path>/etc/modprobe.d/alsa.conf</path>issa. Kortit merkitään ajurien nimen
79 +mukaan. 0 on ensimmäinen, 1 toinen ja niin edelleen. Tässä esimerkissä on
80 +kaksi korttia:
81 </p>
82
83 -<pre caption="Kaksi äänikorttia setustiedostossa /etc/modules.d/alsa">
84 +<pre caption="Kaksi äänikorttia setustiedostossa /etc/modprobe.d/alsa.conf">
85 options snd-emu10k1 index=0
86 options snd-via82xx index=1
87 </pre>
88 @@ -784,7 +784,7 @@
89 </p>
90
91 <pre caption="Useita samanmallisia äänikortteja asetustiedostossa
92 -/etc/modules.d/alsa">
93 +/etc/modprobe.d/alsa.conf">
94 options snd-ymfpci index=0
95 options snd-hda-intel index=1,2
96 </pre>