Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Hanno Boeck (hanno)" <hanno@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo-x86 commit in dev-libs/libgeier: ChangeLog libgeier-0.12.ebuild
Date: Wed, 02 Feb 2011 11:22:09
Message-Id: 20110202112158.3C6DC20054@flycatcher.gentoo.org
1 hanno 11/02/02 11:21:58
2
3 Modified: ChangeLog libgeier-0.12.ebuild
4 Log:
5 libgeier raise xmlsec dep
6
7 (Portage version: 2.1.9.35/cvs/Linux x86_64)
8
9 Revision Changes Path
10 1.20 dev-libs/libgeier/ChangeLog
11
12 file : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/ChangeLog?rev=1.20&view=markup
13 plain: http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/ChangeLog?rev=1.20&content-type=text/plain
14 diff : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/ChangeLog?r1=1.19&r2=1.20
15
16 Index: ChangeLog
17 ===================================================================
18 RCS file: /var/cvsroot/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/ChangeLog,v
19 retrieving revision 1.19
20 retrieving revision 1.20
21 diff -u -r1.19 -r1.20
22 --- ChangeLog 31 Jan 2011 22:30:02 -0000 1.19
23 +++ ChangeLog 2 Feb 2011 11:21:58 -0000 1.20
24 @@ -1,6 +1,9 @@
25 # ChangeLog for dev-libs/libgeier
26 # Copyright 1999-2011 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
27 -# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/ChangeLog,v 1.19 2011/01/31 22:30:02 hanno Exp $
28 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/ChangeLog,v 1.20 2011/02/02 11:21:58 hanno Exp $
29 +
30 + 02 Feb 2011; Hanno Boeck <hanno@g.o> libgeier-0.12.ebuild:
31 + Raise dep to xmlsec 1.2.16, see #353355.
32
33 *libgeier-0.12 (31 Jan 2011)
34
35
36
37
38 1.2 dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild
39
40 file : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild?rev=1.2&view=markup
41 plain: http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild?rev=1.2&content-type=text/plain
42 diff : http://sources.gentoo.org/viewvc.cgi/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild?r1=1.1&r2=1.2
43
44 Index: libgeier-0.12.ebuild
45 ===================================================================
46 RCS file: /var/cvsroot/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild,v
47 retrieving revision 1.1
48 retrieving revision 1.2
49 diff -u -r1.1 -r1.2
50 --- libgeier-0.12.ebuild 31 Jan 2011 22:30:02 -0000 1.1
51 +++ libgeier-0.12.ebuild 2 Feb 2011 11:21:58 -0000 1.2
52 @@ -1,6 +1,6 @@
53 # Copyright 1999-2011 Gentoo Foundation
54 # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
55 -# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild,v 1.1 2011/01/31 22:30:02 hanno Exp $
56 +# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/dev-libs/libgeier/libgeier-0.12.ebuild,v 1.2 2011/02/02 11:21:58 hanno Exp $
57
58 EAPI=2
59
60 @@ -15,7 +15,7 @@
61
62 RDEPEND="dev-libs/libxml2
63 dev-libs/libxslt
64 - dev-libs/xmlsec
65 + >=dev-libs/xmlsec-1.2.16
66 dev-libs/nspr
67 dev-libs/nss
68 sys-libs/zlib"