Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Flammie Pirinen (flammie)" <flammie@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo commit in xml/htdocs/doc/fi: gnome-config.xml
Date: Wed, 30 Dec 2009 01:33:20
Message-Id: E1NPnQw-00085m-RB@stork.gentoo.org
1 flammie 09/12/30 01:33:06
2
3 Modified: gnome-config.xml
4 Log:
5 Update Finnish translation to 1.21: avahi removal
6
7 This concludes our annual Finnish updating spree (excl. handbook)
8
9 Revision Changes Path
10 1.9 xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml
11
12 file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml?rev=1.9&view=markup
13 plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml?rev=1.9&content-type=text/plain
14 diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml?r1=1.8&r2=1.9
15
16 Index: gnome-config.xml
17 ===================================================================
18 RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml,v
19 retrieving revision 1.8
20 retrieving revision 1.9
21 diff -u -r1.8 -r1.9
22 --- gnome-config.xml 7 Feb 2008 23:34:11 -0000 1.8
23 +++ gnome-config.xml 30 Dec 2009 01:33:06 -0000 1.9
24 @@ -1,6 +1,6 @@
25 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
26
27 -<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml,v 1.8 2008/02/07 23:34:11 flammie Exp $ -->
28 +<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/gnome-config.xml,v 1.9 2009/12/30 01:33:06 flammie Exp $ -->
29
30 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
31
32 @@ -30,8 +30,8 @@
33 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
34 <license/>
35
36 -<version>1.19</version>
37 -<date>2007-11-13</date>
38 +<version>1.21</version>
39 +<date>2009-12-21</date>
40
41 <chapter>
42 <title>Gnome</title>
43 @@ -81,17 +81,16 @@
44 <body>
45
46 <p>
47 -Ennen kuin Gnome asennetaan, kannattaa asettaa joitain USE-arvoja.
48 -<c>X</c>, <c>gtk</c> ja <c>gnome</c> kannattaa sisällyttää muuttujalistaukseen
49 -<path>/etc/make.conf</path>issa. Jos tarvitsee <c>hald</c>-tuet,
50 -hal-palvelua varten, pitää lisätä <c>hal</c> USE-flägeihin. Sama pätee
51 -<c>dbus</c>-flägiin, jota gnome käyttää paljon. USE-arvo
52 -<c>avahi</c> tuo DNS-tunnistuksen Gnomeen (OS X:n Rendezvous’n tavoin).
53 -KDE:n saa pois poistamalla <c>qt*</c>-, <c>arts</c>-, ja <c>kde</c>-flägit.
54 +Ennen kuin Gnome asennetaan, kannattaa asettaa joitain USE-arvoja. <c>X</c>,
55 +<c>gtk</c> ja <c>gnome</c> kannattaa sisällyttää muuttujalistaukseen
56 +<path>/etc/make.conf</path>issa. Jos tarvitsee <c>hald</c>-tuet, hal-palvelua
57 +varten, pitää lisätä <c>hal</c> USE-flägeihin. Sama pätee <c>dbus</c>-flägiin,
58 +jota gnome käyttää paljon. KDE:n saa pois poistamalla <c>qt*</c>-,
59 +<c>arts</c>-, ja <c>kde</c>-flägit.
60 </p>
61
62 <pre caption="Esimerkki /etc/make.confin USEsta">
63 -USE="-qt3 -qt4 -arts -kde X gtk gnome hal dbus avahi"
64 +USE="-qt3 -qt4 -arts -kde X gtk gnome hal dbus"
65 </pre>
66
67 <p>
68 @@ -129,38 +128,15 @@
69 </pre>
70
71 <p>
72 -Edellinen <c>emerge</c> kertoikin jo, että <c>gamin</c> pitäisi asentaa, jotta
73 -nautilus ja gnome-vfs tietävät tiedostojärjestelmän muutoksista:
74 -</p>
75 -
76 -<pre caption="Gaminin asennus">
77 -# <i>emerge gamin</i>
78 -</pre>
79 -
80 -<impo>
81 -Jos <c>gamin</c>iksi päivitetään <c>fam</c>ista (vanhemmasta
82 -tiedostojärjestelmämonitoroinnista), pitää <c>famd</c> poistaa kaikilta
83 -runleveleiltä ja järjestelmästä:
84 -</impo>
85 -
86 -<pre caption="Ei pakollinen: Famin vaihto gaminiksi">
87 -# <i>rc-update del famd</i>
88 -# <i>emerge --unmerge app-admin/fam</i>
89 -</pre>
90 -
91 -<p>
92 Sitten päivitetään runlevelit.
93 </p>
94
95 -<pre caption="Hald:n, dbusin ja avahin lisäys runleveleille">
96 +<pre caption="Hald:n ja dbusin lisäys runleveleille">
97 # <i>/etc/init.d/hald start</i>
98 # <i>rc-update add hald default</i>
99
100 # <i>/etc/init.d/dbus start</i>
101 # <i>rc-update add dbus default</i>
102 -
103 -# <i>/etc/init.d/avahi-dnsconfd start</i>
104 -# <i>rc-update add avahi-dnsconfd default</i>
105 </pre>
106
107 </body>
108 @@ -181,6 +157,16 @@
109 </pre>
110
111 <p>
112 +Versiosta <c>gnome-base/gnome-session-2.26.2</c> alkaen, XDG_MENU_PREFIX
113 +pitää olla asetettuna, jos käytät <path>~/.xinitrc</path>:tä käynnistämiseen,
114 +muutoin asetuksia ei tarvita.
115 +</p>
116 +
117 +<pre caption="XDG_MENU_PREFIXin lisäys tiedostoon ~/.xinitrc">
118 +$ <i>sed '1i\export XDG_MENU_PREFIX=gnome-' ~/.xinitrc</i>
119 +</pre>
120 +
121 +<p>
122 Sitten ajetaan <c>startx</c>:
123 </p>
124
125 @@ -227,8 +213,10 @@
126 </p>
127
128 <p>
129 -<c>Hald</c>-palvelua käytetään <c>gnome-volume-manager</c>in avulla.
130 -Käyttäjän pitää olla <c>plugdev</c>-ryhmässä.
131 +<c>Hald</c>-palvelua käyttääkseen käyttäjän pitää olla
132 +<c>plugdev</c>-ryhmässä. Jollet halua nautiluksen käsittelevän taltioliitoksia
133 +tai et käytä sitä, kannattanee asentaa <c>gnome-volume-manager</c> flägillä
134 +<c>automount</c> niin se käynnistyy automaattisesti.
135 </p>
136
137 </body>