Gentoo Archives: gentoo-commits

From: "Flammie Pirinen (flammie)" <flammie@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] gentoo commit in xml/htdocs/doc/fi: xorg-config.xml
Date: Tue, 29 Dec 2009 23:08:28
Message-Id: E1NPlAt-000455-4d@stork.gentoo.org
1 flammie 09/12/29 23:08:23
2
3 Modified: xorg-config.xml
4 Log:
5 Updated Finnish translation to 1.24: HAL & Xorg 1.6:
6
7 * recommend xorg-server, not xorg-x11
8 * The big Xorg HOWOTO rewrite. HAL/evdev etc.
9 * bug 297245
10
11 Revision Changes Path
12 1.9 xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml
13
14 file : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml?rev=1.9&view=markup
15 plain: http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml?rev=1.9&content-type=text/plain
16 diff : http://sources.gentoo.org/viewcvs.py/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml?r1=1.8&r2=1.9
17
18 Index: xorg-config.xml
19 ===================================================================
20 RCS file: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml,v
21 retrieving revision 1.8
22 retrieving revision 1.9
23 diff -u -r1.8 -r1.9
24 --- xorg-config.xml 12 Jul 2009 21:19:51 -0000 1.8
25 +++ xorg-config.xml 29 Dec 2009 23:08:22 -0000 1.9
26 @@ -1,6 +1,6 @@
27 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
28
29 -<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml,v 1.8 2009/07/12 21:19:51 flammie Exp $ -->
30 +<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/fi/xorg-config.xml,v 1.9 2009/12/29 23:08:22 flammie Exp $ -->
31
32 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
33
34 @@ -11,7 +11,7 @@
35 <author title="Tekijä">
36 <mail link="swift@g.o">Sven Vermeulen</mail>
37 </author>
38 -<author title="Toimittaja">
39 +<author title="Tekijä">
40 <mail link="nightmorph"/>
41 </author>
42 <author title="Vastuullinen kääntäjä">
43 @@ -28,8 +28,8 @@
44 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
45 <license/>
46
47 -<version>1.21</version>
48 -<date>2009-06-10</date>
49 +<version>1.24</version>
50 +<date>2009-12-16</date>
51
52
53 <chapter>
54 @@ -92,6 +92,26 @@
55 <chapter>
56 <title>Xorgin asennus</title>
57 <section>
58 +<title>Kernelin asetukset</title>
59 +<body>
60 +
61 +<p>
62 +Xorg käyttää oletuksena <c>evdev</c>-ajureita syöttölaitteille. Kernelissä pitää
63 +siis olla <c>evdev</c>-tuki päällä. <c>Evdev</c>in saa päälle asetuksista (ks.
64 +<uri link="/doc/en/kernel-config.xml">Gentoon kerneliasetusohje</uri> jollet
65 +vielä tiedä miten se tehdään).
66 +</p>
67 +
68 +<pre caption="Evdevin lisääminen kerneliin">
69 +Device Drivers ---&gt;
70 + Input device support ---&gt;
71 + &lt;*&gt; Event interface
72 +</pre>
73 +
74 +</body>
75 +</section>
76 +<section>
77 +<title>Make.conf-asetukset</title>
78 <body>
79
80 <p>
81 @@ -105,15 +125,16 @@
82 tai <c>fglrx</c> ATin Radeoneille. Nämä ovat nVidian ja ATin suljetut
83 ajuriversiot. Avoimet, vapaat vaihtoehdot ovat <c>nv</c>, jossa ei ole
84 ollenkaan 3D-kiihdytystä. Vapaat <c>radeon</c>- ja <c>radeonhd</c>-ajurit
85 -sisältävät jopa 3D-tuen
86 -vanhemmille radeoneille.
87 +sisältävät myös jokseenkin samanlaisen 3D-kiihdytystuen kuin suljettu
88 +<c>fglrx</c>. <c>Intel</c>iä voi käyttää kaikissa laitteistoissa joissa
89 +on Intelin näyttöajuri.
90 <c>VIDEO_CARDS</c>-asetukseen voi panna niin monta ajuria kuin haluaa, ja ne
91 erotellaan välilyönnein.
92 </p>
93
94 <p>
95 Toinen asetus on <c>INPUT_DEVICES</c>, joka kertoo mitkä syöttölaiteajurit
96 -ovat käytössä. Yleensä asetus <c>keyboard mouse</c> riittää hyvin. Mutta jos
97 +ovat käytössä. Yleensä asetus <c>evdev</c> riittää hyvin. Mutta jos
98 tarvitset muita ajureita kuten Synaptics-tyylisen kosketuslaatan, lisää se
99 ajureihin.
100 </p>
101 @@ -123,26 +144,27 @@
102 </p>
103
104 <pre caption="Ajurien lisäys make.confiin">
105 -<comment>(Hiirelle ja näppäimistölle)</comment>
106 -INPUT_DEVICES="keyboard mouse"
107 +<comment>(Hiirelle, näppäimistölle ja synaptics-laatalle)</comment>
108 +INPUT_DEVICES="evdev synaptics"
109 <comment>(nVidian näyttölaitteille)</comment>
110 VIDEO_CARDS="nvidia"
111 <comment>(ATin Radeoneille)</comment>
112 -VIDEO_CARDS="fglrx"
113 +VIDEO_CARDS="radeon"
114 </pre>
115
116 -<p>
117 +<note>
118 Tarkemmat ohjeet nVidian ja ATin laitteiden käytöstä löytyvät
119 <uri link="/doc/fi/nvidia-guide.xml">nVidia-oppaasta</uri> ja
120 <uri link="/doc/en/ati-faq.xml">Gentoo Linux ATI FAQ:sta</uri>.
121 Jos et tiedä mikä ajuri kannattaa valita, lue nämä oppaat lisätietoa varten.
122 -</p>
123 +</note>
124
125 -<note>
126 +<p>
127 Jos asetukset eivät toimi, suorita <c>emerge -pv
128 xorg-server</c>, tarkista asetukset ja valitse sellaiset mitkä sopivat
129 -järjestelmääsi. Esimerkki on yhdistelmälle amd64 ja <c>xorg-server-1.2</c>.
130 -</note>
131 +järjestelmääsi. Esimerkki on yhdistelmälle näppäimistölle, hiirelle,
132 +kosketuslaatalle ja Radeon-näytönohjaimelle.
133 +</p>
134
135 <pre caption="Ajurivaihtoehtojen tarkastelu">
136 # <i>emerge -pv xorg-server</i>
137 @@ -150,16 +172,17 @@
138 These are the packages that would be merged, in order:
139
140 Calculating dependencies... done!
141 -[ebuild R ] x11-base/xorg-server-1.2.0-r3 USE="dri nptl xorg (-3dfx) -debug
142 --dmx -ipv6 -kdrive -minimal -sdl -xprint" INPUT_DEVICES="keyboard mouse -acecad
143 --aiptek -calcomp -citron -digitaledge -dmc -dynapro -elo2300 -elographics -evdev
144 --fpit -hyperpen -jamstudio -joystick -magellan -microtouch -mutouch -palmax
145 --penmount -spaceorb -summa -synaptics -tek4957 -ur98 -vmmouse -void -wacom"
146 -VIDEO_CARDS="nvidia -apm -ark -chips -cirrus -cyrix -dummy -epson -fbdev -fglrx
147 --glint -i128 (-i740) -i810 (-impact) (-imstt) -mach64 -mga -neomagic (-newport)
148 -(-nsc) -nv -r128 -radeon -rendition -s3 -s3virge -savage -siliconmotion -sis
149 --sisusb (-sunbw2) (-suncg14) (-suncg3) (-suncg6) (-sunffb) (-sunleo) (-suntcx)
150 --tdfx -tga -trident -tseng -v4l -vesa -vga -via -vmware -voodoo" 0 kB
151 +[ebuild R ] x11-base/xorg-server-1.6.3.901-r2 USE="hal nptl xorg -debug
152 +-dmx -ipv6 -kdrive -minimal -sdl -tslib" 0 kB
153 +[ebuild R ] x11-base/xorg-drivers-1.6 INPUT_DEVICES="evdev synaptics
154 +-acecad -aiptek -citron -elographics -fpit -hyperpen -joystick -keyboard -mouse
155 +-mutouch -penmount -tslib -virtualbox -vmmouse -void -wacom"
156 +VIDEO_CARDS="radeon -apm -ark -ast -chips -cirrus -dummy -epson -fbdev -fglrx
157 +(-geode) -glint -i128 (-i740) (-impact) (-imstt) -intel -mach64 -mga -neomagic
158 +(-newport) -nv -nvidia -r128 -radeonhd -rendition -s3 -s3virge -savage
159 +-siliconmotion -sis -sisusb (-sunbw2) (-suncg14) (-suncg3) (-suncg6) (-sunffb)
160 +(-sunleo) (-suntcx) -tdfx -tga -trident -tseng -v4l (-vermilion) -vesa -via
161 +-virtualbox -vmware (-voodoo) (-xgi)" 0 kB
162 </pre>
163
164 <p>
165 @@ -180,9 +203,9 @@
166
167
168 <p>
169 -Kun asennus on valmis, ympäristömuuttujat saattaa pitää päivittää ennen
170 -jatkamista. Ympäristön päivitys tapahtuu tavalliseen tapaan komennoilla
171 -<c>env-update</c> ja <c>source /etc/profile</c>.
172 +Kun asennus on valmis, ympäristömuuttujat pitää päivittää ennen jatkamista.
173 +Ympäristön päivitys tapahtuu tavalliseen tapaan komennoilla <c>env-update</c>
174 +ja <c>source /etc/profile</c>.
175 </p>
176
177 <pre caption="Ympäristömuuttujien päivitys">
178 @@ -196,9 +219,111 @@
179 <chapter>
180 <title>Xorgin säädöt</title>
181 <section>
182 +<title>HAL-asetukset</title>
183 +<body>
184 +
185 +<p>
186 +Tuoreet X-palvelimet toimivat suoraan heittämällä ilman erillisiä
187 +asetustiedostoja.
188 +</p>
189 +
190 +<p>
191 +Kannattaa ensimmäisenä kokeilla <uri link="#using_startx">käynnistää X</uri>
192 +ilman mitään asetuksia kuten <path>/etc/X11/xorg.conf</path>ia.
193 +</p>
194 +
195 +<p>
196 +Jos Xorg ei käynnisty (esimerkiksi kun on vikaa näytön tai näppäimistön
197 +asetuksissa), pitää korjata asetustiedostoja.
198 +</p>
199 +
200 +<p>
201 +Oletuksena Xorg käyttää HALia laitteistojen tunnistamiseen ja asetuksiin.
202 +</p>
203 +
204 +<p>
205 +HALissa on paljon laitteistoasetuksia, joita kutsutaan policyiksi. Näitä
206 +asetuksia löytää hakemistosta <path>/usr/share/hal/fdi/policy/</path>.
207 +Kopiomalla sopivat hakemistoon <path>/etc/hal/fdi/policy/</path> saa tehtyä
208 +enimmät asetukset
209 +</p>
210 +
211 +<impo>
212 +Tiedotsoja hakemistossa <path>/usr/share/hal/fdi/</path> ei kannata muokata!
213 +Ne pitää kopioida ensin <path>/etc</path>:hen ensin.
214 +</impo>
215 +
216 +<p>
217 +Esimerkiksi näppäimistön ja hiiren asetukset saisi mukautettua kopioimalla
218 +<path>/etc/hal/fdi/policy/</path>-hakemistoon:
219 +</p>
220 +
221 +<pre caption="HALin policyjen käyttö">
222 +# <i>cp /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-input-policy.fdi /etc/hal/fdi/policy</i>
223 +# <i>cp /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-x11-input.fdi /etc/hal/fdi/policy</i>
224 +</pre>
225 +
226 +<p>
227 +HAL-policyja on hakemistossa <path>/usr/share/hal/fdi/</path>. Esimerkiksi
228 +kannettaville, muistiasemille, virransäästöön, jne. Ne tarvitsee vain kopioida
229 +hakemistoon <path>/etc/hal/fdi/policy/</path>.
230 +</p>
231 +
232 +<p>
233 +Voit muokata kopioituja tiedostoja hakemistossa
234 +<path>/etc/hal/fdi/policy</path> mielesi mukaan.
235 +</p>
236 +
237 +<p>
238 +Eräs tyypillinen toiminto on X:n tappaminen näppäilullä Ctrl-Alt-Backspace.
239 +Tätä tarvitaan usein jos X jumittuu. Se on kevyempi vaihtoehto
240 +uudelleenkäynnistykselle esim. Ctrl-Alt-Delillä
241 +</p>
242 +
243 +<p>
244 +Monissa uusissa X-versioissa tämä on poistettu käytöstä, ja se pitää lisätä
245 +käyttöön kopioimalla <path>10-x11-input.fdi</path> hakemistoon
246 +<path>/etc/hal/fdi/policy</path> ja muuttamalla seuraavasti:
247 +</p>
248 +
249 +<pre caption="HAL-policyn 10-x11-input.fdi muokkaus">
250 +<comment>(Avaa jossain muokkaimessa)</comment>
251 +# <i>nano -w /etc/hal/fdi/policy/10-x11-input.fdi</i>
252 +<comment>(Etsi "input.keys")</comment>
253 + &lt;match key="info.capabilities" contains="input.keys"&gt;
254 +<comment>(Lisää "terminate"-merge)</comment>
255 + &lt;match key="info.capabilities" contains="input.keys"&gt;
256 + &lt;merge key="input.x11_driver" type="string"&gt;keyboard&lt;/merge&gt;
257 + <i>&lt;merge key="input.xkb.options" type="string"&gt;terminate:ctrl_alt_bksp&lt;/merge&gt;</i>
258 + &lt;match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name"
259 + string="Linux"&gt;
260 + &lt;merge key="input.x11_driver" type="string"&gt;evdev&lt;merge&gt;
261 + &lt;/match&gt;
262 + &lt;/match&gt;
263 +</pre>
264 +
265 +<p>
266 +Nyt X:n voi taas tappaa halutessaan. X:n tappaminen saattaa usein sotkea auki
267 +olevia ohjelmia, joten sitä ei kannata käyttää jollei ole pakko.
268 +</p>
269 +
270 +<p>
271 +Yleensä pelkästään HAL-tiedostoilla saa tarvittavan toimivan X:n aikaan. Jos
272 +X ei käynnisty, pitää muokata myös <path>xorg.conf</path>ia.
273 +</p>
274 +
275 +</body>
276 +</section>
277 +<section>
278 <title>Tiedosto xorg.conf</title>
279 <body>
280
281 +<note>
282 +<path>Xorg.conf</path>in muokkaaminen on nykyään lähinnä viimeinen mahdollisuus,
283 +jollei mikään muu auta. Yleensä on parempi tehdä asetuksia HAL-tiedostojen
284 +kautta ja antaa X:n valita hyvät asetukset.
285 +</note>
286 +
287 <p>
288 Xorgin asetustiedosto on <path>xorg.conf</path> hakemistossa
289 <path>/etc/X11</path>. Xorgissa on oletusasetusto mukana tiedostossa
290 @@ -208,18 +333,13 @@
291 </p>
292
293 <pre caption="Xorg.confin ohjesivut">
294 -# <i>man 5 xorg.conf</i>
295 +$ <i>man 5 xorg.conf</i>
296 </pre>
297
298 -<p>
299 -Mielenkiintoista luettavaa joka tapauksessa. Tässä emme kuitenkaan tarkastele
300 -sitä, vaan katsomme ensin asetustiedoston automatisoitua luontia.
301 -</p>
302 -
303 </body>
304 </section>
305 <section>
306 -<title>Oletus: xorg.confin automaattinen luonti</title>
307 +<title>Xorg.confin automaattinen luonti</title>
308 <body>
309
310 <p>
311 @@ -255,34 +375,6 @@
312 </body>
313 </section>
314 <section>
315 -<title>Vaihtoehto: Xorg.confin vuorovaikutteinen luonti</title>
316 -<body>
317 -
318 -<p>
319 -Xorgin mukana tulee työkaluohjelma <c>xorgconfig</c>,
320 -joka kyselee tietoja koneestasi, ja sen pohjalta vääntää sopivan
321 -<path>xorg.conf</path>-tiedoston.
322 -</p>
323 -
324 -<pre caption="Xorg.confin vuorovaikutteinen luonti">
325 -# <i>xorgconfig</i>
326 -</pre>
327 -
328 -<p>
329 -Xorgin mukana tulee myös työkalu <c>xorgcfg</c>, joka käyttää
330 -<c>Xorg -configure</c>a asetusten tekoon, ja käynnistää sitten X:n
331 -lopullista asetusten säätöä varten.
332 -</p>
333 -
334 -<pre caption="Xorgcfg:n käyttö">
335 -# <i>xorgcfg</i>
336 -<comment>(Jollei X tunnu toimivan, koeta:)</comment>
337 -# <i>xorgcfg -textmode</i>
338 -</pre>
339 -
340 -</body>
341 -</section>
342 -<section>
343 <title>Xorg.confin kopiointi</title>
344 <body>
345
346 @@ -317,7 +409,9 @@
347 <li>
348 Muutoin suoritetaan ympäristömuuttujan XSESSION nimeämä sessio, joka
349 löytyy hakemistosta <path>/etc/X11/Sessions/</path>.
350 - XSESSIONin voi muuttaa tiedostosta <path>/etc/rc.conf</path>.
351 + XSESSIONin voi muuttaa tiedostosta <path>/etc/env.d/90xsession</path>.
352 + Esimerkiksi roottina <c>echo XSESSION=Xfce4 > /etc/env.d/90xsession</c>
353 + asettaa kaikille oletukseksi XFCE:n.
354 </li>
355 <li>
356 Jos kumpikaan ei onnistu, käynnistestään jokin varmasti saatavilla oleva
357 @@ -330,9 +424,6 @@
358 </pre>
359
360 <p>
361 -Jos nyt käynnistyy hankala, ruma ja sekava ikkunointijärjestelmä, se on
362 -todennäköisesti <c>twm</c> <!-- tai KDE ;-) -->. TWM:n saa suljettua
363 -kirjoittamalla <c>exit</c> tai painamalla Ctrl-D jossain terminaali-ikkunassa.
364 X:n voi tappaa myös näppäilyllä Ctrl-Alt-Backspace, tällöin X kuitenkin sammuu
365 suoraan ja varmistuksetta, mikä ei aina ole odotettua.
366 </p>
367 @@ -341,7 +432,7 @@
368 </section>
369 </chapter>
370 <chapter>
371 -<title>Xorg.confin säätäminen</title>
372 +<title>X:n asetusten säätäminen</title>
373 <section>
374 <title>Resoluutioasetukset</title>
375 <body>
376 @@ -358,8 +449,7 @@
377 <c>VertRefresh</c> saadakseen toimivat resoluutiot. Nämä asetukset on hyvä
378 aluksi jättää sellaisikseen, ja vasta jos <e>Screen</e>-osion muutokset
379 eivät toimi kannattaa näitä muokata. Näiden arvot pitää katsoa monitorin
380 -ohjekirjasta, apuna voi käyttää myös työkalua joka hakee monitorin arvot,
381 -kuten <c>sys-apps/ddcxinfo-knoppix</c>.
382 +ohjekirjasta.
383 </p>
384
385 <warn>
386 @@ -372,20 +462,20 @@
387 Muokataan aluksi resoluutioarvoja. Seuraavassa esimerkissä
388 lisätään <path>/etc/X11/xorg.conf</path>iin
389 <c>Modes</c>-asetukset ja <c>DefaultDepth</c>, jotta X käynnistyisi
390 -1024×768-resoluutiossa 24-bittisellä värisyvyydellä. Esimerkkejä voi ja
391 +1440×900-resoluutiossa 24-bittisellä värisyvyydellä. Esimerkkejä voi ja
392 kannattaa muuttaa mieltymysten mukaisiksi.
393 </p>
394
395 <pre caption="/etc/x11/xorg.confin säätäminen">
396 Section "Screen"
397 Identifier "Default Screen"
398 - Device "S3 Inc. ProSavage KN133 [Twister K]"
399 + Device "RadeonHD 4550"
400 Monitor "Generic Monitor"
401 <i>DefaultDepth 24</i>
402 <comment># Ohitettu joitain rivejä</comment>
403 SubSection "Display"
404 Depth 24
405 - <i>Modes "1024x768"</i>
406 + <i>Modes "1440x900"</i>
407 EndSubSection
408 EndSection
409 </pre>
410 @@ -397,75 +487,39 @@
411 </body>
412 </section>
413 <section>
414 -<title>Näppäimistön asetukset</title>
415 -<body>
416 -
417 -<p>
418 -X:n voi asettaa käyttämään vaikkapa suomalaista näppäimistöä
419 -sopivasta <e>InputDevice</e>-osiosta. Asetus <c>XkbLayout</c> määrittelee
420 -halutun näppäinasettelun. Esimerkiksi näin asetetaan suomalainen näppäimistö:
421 -</p>
422 -
423 -<pre caption="Näppäimistöasettelun muuttaminen">
424 -Section "InputDevice"
425 - Identifier "Generic Keyboard"
426 - Driver "keyboard"
427 - Option "CoreKeyboard"
428 - Option "XkbRules" "xorg"
429 - Option "XkbModel" "pc105"
430 - <i>Option "XkbLayout" "fi"</i>
431 -EndSection
432 -</pre>
433 -
434 -</body>
435 -</section>
436 -<section>
437 -<title>Hiiren säätäminen</title>
438 +<title>Näppäimistöasetukset</title>
439 <body>
440
441 <p>
442 -Jollei hiiri toimi, kannattaa ensiksi testata tunnistaako kerneli sitä
443 -ollenkaan. Hiirten laitetiedostot ovat
444 -<path>/dev/input/mouse0</path> (tai <path>/dev/input/mice</path> useille
445 -hiirille). Joissain tapauksissa myös <path>/dev/psaux</path> voi olla oikein.
446 -Joka tapauksessa hiiren toimivuutta voi testata katsomalla
447 -tiedostojen sisältöä kun hiirtä käytetään. Tulosteessa pitäisi näkyä
448 -satunnaisehkoa roskaa hiirtä liikutellessa. Katselu lopetetaan
449 -painamalla <c>Ctrl-C</c>:tä.
450 +Suomalaisia näppäimistöasetuksia varten joutuu kopioimaan tiedoston
451 +<path>/usr/share/doc/hal-*/*/use-estonian-layout.fdi.bz2</path> sisällön
452 +hakemistoon <path>/etc/hal/fdi/policy/10-xinput-configuration.fdi</path>:
453 </p>
454
455 -<pre caption="Laitetiedostojen tarkastelu">
456 -# <i>cat /dev/input/mouse0</i>
457 -<comment>(Muista Ctrl-C lopuksi)</comment>
458 +<pre caption="Olemassaolevan asetusten sisällön kopiointi">
459 +# <i>bzcat /usr/share/doc/hal-*/*/use-estonian-layout.fdi > /etc/hal/fdi/policy/10-xinput-configuration.fdi</i>
460 </pre>
461
462 <p>
463 -Jollei hiirtä tunnisteta, tarkista että kaikki tarpeelliset moduulit on ladattu.
464 +Seuraavaksi pitää muokata tiedostosta <path>10-xinput-configuration.fdi</path>
465 +viro (ee) pois ja suomi (fi) tilalle.
466 </p>
467
468 <p>
469 -Jos hiiri toimii, sen saa käyttöön täyttämällä sopivan <e>InputDevice</e>-osion.
470 -Esimerkissä asetetaan myös kaksi muuta asetusta:
471 -<c>Protocol</c> (joka kertoo hiiren käyttämän tietokäytännön, yleensä IMPS/2 tai
472 -vastaavat) ja
473 -<c>ZAxisMapping</c> (joka kertoo rullien toiminnan, jos niitä on).
474 +Lopuksi pitää käynnistää hal uudestaan komennolla
475 +<c>/etc/init.d/hald restart</c> roottina, ja varmistaa että asetukset toimivat.
476 </p>
477
478 -<pre caption="Xorgin hiiriasetusten korjaus">
479 -Section "InputDevice"
480 - Identifier "TouchPad Mouse"
481 - Driver "mouse"
482 - Option "CorePointer"
483 - <i>Option "Device" "/dev/input/mouse0"</i>
484 - <i>Option "Protocol" "IMPS/2"</i>
485 - <i>Option "ZAxisMapping" "4 5"</i>
486 -EndSection
487 -</pre>
488 +</body>
489 +</section>
490 +<section>
491 +<title>Loppuasetukset</title>
492 +<body>
493
494 <p>
495 Komennolla <c>startx</c> voi taas varmistua lopputuloksesta. Nyt kasassa pitäisi
496 -olla toimiva X-ympäristö. Seuraava askel olisi asentaa työpöytäympäristö ja
497 -päästä eroon twm:stä, mutta se ei kuulu enää tähän oppaaseen.
498 +olla toimiva X-ympäristö. Seuraava askel olisi asentaa työpöytäympäristö, johon
499 +löydät apua muista ohjeista.
500 </p>
501
502 </body>
503 @@ -478,8 +532,8 @@
504 <body>
505
506 <p>
507 -Ohjesivulla <c>man xorg.conf</c> on tiivis, mutta täysi luettelo
508 -asetustiedoston sisältömahdollisuuksista. Se kannattaa pitää esillä
509 +Ohjesivulla <c>man xorg.conf</c> ja <c>man evdev</c> on tiivis, mutta täysi
510 +luettelo asetustiedoston sisältömahdollisuuksista. Se kannattaa pitää esillä
511 asetustiedostoa muokattaessa.
512 </p>
513
514 @@ -498,23 +552,8 @@
515 Netissä on myös paljon tietoa asetuksista, alla on muutama
516 lueteltuna, mutta <uri link="http://www.google.com">Googlaamalla</uri>
517 löytyy lisää.
518 -<path>xorg.conf</path> ja <path>XF86Config</path> (XFree86-palvelimen
519 -asetustiedosto) ovat käytännössä samoja, joten luettelossa on myös
520 -siihen liittyviä tietoja.
521 </p>
522
523 -<ul>
524 - <li>
525 - <uri link="http://tldp.org/HOWTO/XFree-Local-multi-user-HOWTO/">The XFree
526 - Local Multi-User HOWTO</uri>
527 - </li>
528 - <li>
529 - <uri
530 - link="http://www-106.ibm.com/developerworks/edu/os-dw-linuxxwin-i.html">An
531 - Introduction to XFree 4.x</uri> by Chris Houser
532 - </li>
533 -</ul>
534 -
535 </body>
536 </section>
537 <section>
538 @@ -527,9 +566,9 @@
539 </p>
540
541 <p>
542 -Päivitysohjeet xorg-serverin 1.5:tä vanhemmasta versiosta löytyy sivulta
543 +Päivitysohjeet xorg-serverin 1.6:ta vanhemmasta versiosta löytyy sivulta
544 <uri
545 -link="/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml">xorg
546 +link="/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml">xorg
547 migration guide</uri>.
548 </p>