Gentoo Archives: gentoo-dev

From: Kim Nielsen <kn@××××××××××.dk>
To: gentoo-dev@g.o
Subject: Re: [gentoo-dev] Por favor, emcaminhe meu CV para a área de RH.
Date: Fri, 28 Jun 2002 04:03:18
Message-Id: 1025255000.8249.10.camel@knielsen
In Reply to: [gentoo-dev] Por favor, emcaminhe meu CV para a área de RH. by abram@oselka.com.br
1 On Fri, 2002-06-28 at 10:47, abram@××××××××××.br wrote:
2 > Bom dia !!
3 > Localizei seu email na Internet e estou lhe enviando meu CV. Por favor, preciso de um emprego.
4 >
5 > Pode encarminhar ao RH ??
6 >
7 >
8 [SNIP]
9
10 Svar venligst tilbage på listen, når du har lært at fjerne ostepops fra
11 tastaturet inden du skriver på en liste hvor alle ikke taler spansk etc.
12
13 No this is not the RedHat mailling list.
14
15 /Kim

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-dev] Por favor, emcaminhe meu CV para a área de RH. Per Wigren <wigren@××××.se>