Gentoo Archives: gentoo-doc-fi

From: rogk <rogkaa@×××××.com>
To: gentoo-doc-fi@l.g.o
Subject: [gentoo-doc-fi] "Nano-basics-guide"-suomennos
Date: Mon, 26 Dec 2005 10:12:34
Message-Id: 845c8720512260212h43f55e27o@mail.gmail.com
Terve,
http://koti.mbnet.fi/rise/gentoo/nano-basics-guide.html
Tuolta löytyy viimeisin suomennokseni, laitoin taas osoitteen, että sitä voi
katsoa ja kertoa minulle, jos on jotain korjattavaa. Seuraavassa on muutama
kohta, mistä olin hieman epävarma:
1."Disable the word wrapping" käänsin "Poistetaan rivitys käytöstä". En
tosiaankaa ole varma onko tuo "word wrapping" suomeksi "rivitys".
2."Nano is a modeless editor..." käänsin "Nanossa ei ole muotoiluja..."
3."If you're interested in tweaking nano,..." käänsin "Jos haluat nanosta
enemmän irti, ...".

rogk

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-doc-fi] "Nano-basics-guide"-suomennos "Petteri Räty" <petteri.raty@××××××××××.fi>