Gentoo Archives: gentoo-doc-fi

From: rogk <rogkaa@×××××.com>
To: gentoo-doc-fi@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-fi] "Nano-basics-guide"-suomennos
Date: Mon, 26 Dec 2005 15:02:45
Message-Id: 845c8720512260702i2ffcf3dbs@mail.gmail.com
In Reply to: Re: [gentoo-doc-fi] "Nano-basics-guide"-suomennos by "Petteri Räty"
2005/12/26, Petteri Räty <petteri.raty@××××××××××.fi>:
> > rogk wrote: > > Terve, > > http://koti.mbnet.fi/rise/gentoo/nano-basics-guide.html > > Tuolta löytyy viimeisin suomennokseni, laitoin taas osoitteen, että sitä > > voi katsoa ja kertoa minulle, jos on jotain korjattavaa. Seuraavassa on > > muutama kohta, mistä olin hieman epävarma: > > 1."Disable the word wrapping" käänsin "Poistetaan rivitys käytöstä". En > > tosiaankaa ole varma onko tuo "word wrapping" suomeksi "rivitys". > > Automaattinen rivitys voisi varmaan käydä, mutta kannattaa katsoa, mitä > muualla käytetään.
Totta, "Poistetaan automaattinen rivitys käytöstä" voisi sopia paremmin.
> 2."Nano is a modeless editor..." käänsin "Nanossa ei ole muotoiluja..." > > Modeless ei tässä viittaa muotoiluihin. Esimerkiksi vimiä käyttäessä on > editointitila ja komentojenantotila tms.
Käviskö "Nano on tilasta riippumaton..."
> 3."If you're interested in tweaking nano,..." käänsin "Jos haluat > > nanosta enemmän irti, ...". > > > > rogk > > T:Petteri > > > > T:rogk