Gentoo Archives: gentoo-doc-fi

From: Xavier Neys <neysx@g.o>
To: gentoo-doc-fi@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-fi] Handbookin 2004.3-käännös
Date: Wed, 24 Nov 2004 09:55:53
Message-Id: 41A45AA7.50807@gentoo.org
In Reply to: Re: [gentoo-doc-fi] Handbookin 2004.3-käännös by Flammie Pirinen
Flammie Pirinen wrote:
> Melkein viikko, ei mainittavaa: lyön cvs:ään ja bugit suljetaan lähiaikoina, mielenkiintoista :-) > > 2004-11-18, Flammie Pirinen sanoi, jotta: > > >>2004.3 on potkittu testattavaksi, mukana aiemmin mainitut bugit, missä dokumentit ovat muuttuneet, plus nämä: >> >>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71593 >>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71594 >>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71596 >>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71597 >>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71598 >>http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=71599 >> >>Esikatsella voi tavan mukaan www.gentoo.fi:ssä. >> >>...Jaha, toivottavasti tämän päivitetyn sylpheedin ääkköset särkyy lähetettäessä yhtä mielenkiintoisesti kuin paikallisesti. >> >>-- >>Flammie, Gentoo Linux Documentation's Finnish head translator.
I thought you might want to use the following script to convert your dates to YYYY-MM-DD. for x in *xml;do D=`grep '^<date' $x |sed "s:^<date>\\(.*\\)</date>$:\\1:"` if [ -n "$D" ]; then DD=`echo $D|sed "s:^\\([0-9]*\\)\\..*$:\\1:"` MO=`echo $D|sed "s:^[0-9]*\\. \\([^ ]*\\) [0-9]*$:\\1:"` YYYY=`echo $D|sed "s:^[0-9]*\\. [^ ]* \\([0-9]*\\)$:\\1:"` case $MO in "tammikuuta") MM="01";; "helmikuuta") MM="02";; "maaliskuuta") MM="03";; "huhtikuuta") MM="04";; "toukokuuta") MM="05";; "kesäkuuta") MM="06";; "heinäkuuta") MM="07";; "elokuuta") MM="08";; "syyskuuta") MM="09";; "lokakuuta") MM="10";; "marraskuuta") MM="11";; "joulukuuta") MM="12";; esac; echo "$x $D => `printf "%s-%s-%02d" $YYYY $MM $DD`" grep -B 999 "^<date" $x |grep -v "^<date" > toto.xml echo "<date>`printf "%s-%s-%02d" $YYYY $MM $DD`</date>" >> toto.xml grep -A 9999 "^<date" $x |grep -v "^<date" >> toto.xml mv toto.xml $x fi done Hope it helps, -- / Xavier Neys \_ Gentoo Documentation Project / French & Internationalisation Lead \ http://www.gentoo.org/doc/en /\

Attachments

File name MIME type
signature.asc application/pgp-signature