Gentoo Archives: gentoo-doc-fi

From: Santtu Pajukanta <japsu@×××.fi>
To: gentoo-doc-fi@l.g.o
Subject: [gentoo-doc-fi] openMosix-opas tarkistettavaksi
Date: Sun, 26 Sep 2004 17:29:07
Message-Id: 200409262029.14721.japsu@iki.fi
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hei,

Tässä suomentamani openMosix-opas tarkistettavaksi:<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-15"?>
<!-- 
$Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/openmosix-howto.xml,v 
1.6 2004/02/19 15:17:22 swiftExp $ -->
<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">

<guide link="/doc/fi/openmosix-howto.xml">

<title>openMosix-klusteri Gentoolla</title>
<author title="Tekijä">
 <mail link="tantive@g.o">Michael Imhof</mail>
</author>
<author title="Tekijä">
  <mail link="ma53@××××××.edu">Michael Andrews</mail>
</author>
<author title="Katselmoija">
  <mail link="swift@g.o">Sven Vermeulen</mail>
</author>
<author title="Katselmoija">
  <mail link="neysx@g.o">Xavier Neys</mail>
</author>
<author title="Kääntäjä">
  <mail link="japsu@×××.fi">Santtu Pajukanta</mail>
</author>

<abstract>
Tämä dokumentti auttaa Sinua luomaan openMosix-klusterin käyttäen Gentoota.
</abstract>

<license/>

<version>1.3</version>
<date>20. marraskuuta 2003</date>

<chapter>
<title>Johdanto</title>
<section>
<title>Tästä dokumentista</title>
<body>

<p>
Tämä dokumentti auttaa Sinua luomaan openMosix-klusterin, joka perustuu Gentoo 
Linux -jakeluun. Aiomme tehdä tämän mahdollisimman käyttäjäystävällisesti ja 
Linux-aloittelijoita ajatellen. Vaikka kokeneempi käyttäjä voisi helposti 
yhdistää erilaisten openMosixia, kovalevyttömiä klusterikoneita ja verkkoja 
käsittelevien dokumenttien tiedot, toivomme, että tämä dokumentti helpottaa 
kokemattomampien käyttäjien elämää.
</p>

<note>
Jos aiot pystyttää openMosix-klusterisi käyttäen kovalevyttömiä koneita, 
kannattaa Sinun lukea allaoleva kappale, joka käsittelee openMosixia tukevan 
kernelin kääntämistä, ja sitten lukea <uri 
link="diskless-howto.xml">kovalevyttömiä koneita käsittelevä 
dokumenttimme</uri> ja tulla tänne takaisin jatkaaksesi varsinaisen klusterin 
asentamista.
</note>

</body>
</section>
<section>
<title>openMosixista</title>
<body>

<p>
OpenMosix on Linux-kernelin laajennos, joka mahdollistaa useamman koneen 
toimimisen yhdessä <e>single system image</e>na (SSI). Tästä seuraa, että 
useampi kone <e>näkyy ulospäin</e> yhtenä suurena moniprosessorikoneena. 
Kirjoitushetkellä openMosix-kernellaajennoksen uusin versio oli 2.4.22, ja 
openMosix-käyttäjätyökaluiden versio oli 0.3.4. OpenMosixista löytyy paljon 
tietoa osoitteesta <uri>http://openmosix.sourceforge.net</uri>. Ei ole 
helppoa klusteroida eri kernel-versioita käyttäviä koneita, ja olemme 
havainneet, että useimmat versiot eivät ole taaksepäin yhteensopivia. 
OpenMosix jakaa raskaita prosesseja eksplisiittisesti suoritettaessa a.out- 
tai ELF-tyyppisiä binäärejä, tai kun raskas prosessi haarautuu. Se ei jaa 
kevyitä prosesseja, kuten p-säikeitä, tai raskaita prosesseja jotka käyttävät 
jaettua muistia.
</p>

<p>
Enemmän tietoa openMosixista löytyy <uri 
link="http://openmosix.sourceforge.net">projektin kotisivulta</uri>.
</p>

</body>
</section>
<section>
<title>Klusterista</title>
<body>

<p>
Klusterimme tulee koostumaan yksittäisistä koneista (solmuista), jotka jakavat 
laskennallisia resursseja tarkoituksenaan lisätä kaikkien koneiden 
laskentatehoa. Kaikkien koneiden ei tarvitse olla samaa arkkitehtuuria, mutta 
tämä tekee klusteroinnista paljon helpompaa.
</p>

</body>
</section>
<section>
<title>Ennen kuin aloitat</title>
<body>

<p>
Sinulla tulisi olla Gentoo asennettuna niillä tietokoneilla, jotka aiot 
liittää klusteriisi. Tämän lisäksi sinulla tulisi olla openMosix-kernelin 
lähdekoodit, jotka Gentoo on kätevästi patchannut puolestasi.
</p>

<p>
Saat nämä lähdekoodit <c>emerge</c>llä:
</p>

<pre caption="Patchatun kernelin lähdekoodien hakeminen">
# <i>emerge openmosix-sources</i>
</pre>

</body>
</section>
</chapter>

<chapter>
<title>Kernelin asetukset</title>
<section>
<title>Kerneleistä</title>
<body>

<p>
Kerneli eli käyttöjärjestelmän ydin on ohjelma, joka toimii laitteistosi ja 
kaikkien muiden koneellesi asentamiesi ohjelmien välissä. Se on käytännössä 
käyttöjärjestelmän sydän. Kun tietokoneesi käynnistetään, BIOS suorittaa 
käskyt, jotka se löytää varatulta käynnistysalueelta kovalevyltäsi. Kun 
kerneli on ladattu, se käsittelee kaikki prosessit.
</p>

<p>
Enemmän tietoa kerneleistä ja kernelin asetuksista löytyy <uri 
link="http://www.tldp.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html">kernel
HOWTO</uri>sta.
</p>

</body>
</section>
<section>
<title>Kernelin asetukset</title>
<body>

<p>
Kerneli voi olla juuri niin suuri ja mukautettu kuin haluat, mutta on muutamia 
asetuksia jotka Sinun täytyy tarkistaa.
</p>

<impo>
On erittäin tärkeää linkittää <path>/usr/src/linux</path> 
openmosix-sources-paketin hakemistoon, kuten alla näytetään.
</impo>

<pre caption="/usr/src/linux-hakemiston linkittäminen openmosixiin">
# <i>cd /usr/src</i>
# <i>rm linux</i>
# <i>ln -s linux-2.4.22-openmosix linux</i>
</pre>

<p>
Sitten käymme käsiksi kernelisi asetuksiin:
</p>

<pre caption="Kernelin asetuksien muokkaaminen">
# <i>cd /usr/src/linux</i>
# <i>make menuconfig</i>
</pre>

<p>
Sinun pitäisi saada näytöllesi siniharmaa käyttöliittymä, joka tarjoaa 
turvallisen vaihtoehdon <path>/usr/src/linux/.config</path>-tiedoston 
muokkaamiselle käsin. Jos kernelisi toimii parhaillaan hyvin, haluat 
luultavasti varmuuskopioida nykyiset kernelin asetukset:
</p>

<pre caption="Kernelin asetusten varmuuskopioiminen">
# <i>cp .config .config_working</i>
</pre>

<p>
Valikon ylimmässä kohdassa pitäisi lukea <c>openMosix ---&gt;</c>. Jos siinä 
lukee jotain muuta, Sinun täytyy asentaa sellaiset kernelin lähdekoodit, 
joissa on openMosix-patch asennettuna (katso <uri 
link="#doc_chap1_sect4">Ennen kuin aloitat</uri>). Siirry alavalikoihin ja 
varmista, että seuraavat kohdat on valittu käännettäviksi kerneliin 
(<e>EI</e> moduuleiksi):
</p>

<pre caption="Menuconfig-valinnat">
openMosix ---&gt;
  [*] openMosix process migration support
  [ ] Support clusters with a complex network topology
  [*] Stricter security on openMosix ports
  (1) Level of process-identity disclosure (0-3)
  [*] openMosix File-System
  [ ] Poll/Select exceptions on pipes
  [ ] Disable OOM Killer
  [ ] Load Limit

Code maturity level options ---&gt;
  [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers

Networking options ---&gt;
  &lt;*&gt; Packet socket
  [ ]  Packet socket: mmapped IO
  &lt; &gt; Netlink device emulation
  [ ] Network packet filtering (replaces ipchains)
  [ ] Socket Filtering
  &lt;*&gt; Unix domain sockets
  [*] TCP/IP networking
  [*]  IP: multicasting

File systems ---&gt;
  [*] /proc file system support
  [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
  [*]  Automatically mount at boot
</pre>

<note>
Nämä kernelin asetukset tulisi lisätä järjestelmäkohtaisiin asetuksiisi. 
Niiden ei ole tarkoitus korvata noita asetuksia.
</note>

<p>
Kun olet laittanut kernelisi asetukset kuntoon, haluat seuraavaksi kääntää 
sen:
</p>

<pre caption="Kernelin ja moduulien kääntäminen">
# <i>make dep</i>
# <i>make clean bzImage modules modules_install</i>
<comment>(Varmista että /boot on liitetty tiedostojärjestelmään, ennen kuin 
yrität kopioida mitään sinne)</comment>
# <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage-openmosix</i>
</pre>

<p>
Lisää sitten uudelle kernelille kohta <path>lilo.conf</path>- tai 
<path>grub.conf</path>-tiedostoon (riippuen siitä, kumpaa käynnistyslataajaa 
käytät) ja aseta uusi kerneli oletukseksi. Nyt kun uusi 
<path>bzImage</path>-tiedosto on kopioitu <path>/boot</path>-hakemistoosi, 
sinun tarvitsee vain käynnistää järjestelmäsi uudelleen.
</p>

</body>
</section>
<section>
<title>Puuttuvat asetukset</title>
<body>

<p>
Mikäli yllämainitut asetukset puuttuvat kokonaan kernelin asetusvalikosta, 
varmista, että olet valinnut seuraavat kohdat:
</p>

<pre caption="Mahdollisesti epävakaiden kernelin osien hyväksyminen">
Code maturity level options --->
  [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
</pre>

</body>
</section>
</chapter>

<chapter>
<title>openMosix-koneiden asetukset</title>
<section>
<title>openMosix-käyttäjätyökaluiden asentaminen</title>
<body>

<p>
Jotta klusteri voisi jakaa prosesseja, muutamia käyttäjätilan sovelluksia 
täytyy asentaa. Sen lisäksi openMosix-palvelin täytyy käynnistää, jotta 
koneesi liittyisi klusteriin ja ottaisi openMosix-toiminnallisuuden käyttöön. 
Käytä jälleen <c>emerge</c>ä näiden sovellusten asentamiseksi:
</p>

<pre caption="openMosixin käyttäjätilan sovellusten asentaminen">
# <i>emerge openmosix-user</i>
</pre>

</body>
</section>
<section>
<title>openMosix-koneiden konfiguroiminen</title>
<body>

<p>
<path>/etc/openmosix.map</path>-tiedostoa ei enää tarvitse muokata tai luoda. 
Käyttäjätilan sovellusten uudemmissa versioissa tulee mukana 
autodiscovery-ohjelma, joka tunnistaa automaattisesti kaikki 
openMosix-klusterikoneet lähiverkossasi.
</p>

<p>
Luo hakemisto <path>/mfs</path> kaikille koneille ja liitä se 
tiedostojärjestelmään, mikäli haluat käyttää openMosix-tiedostojärjestelmää 
(erittäin suositeltavaa) joka antaa pääsyn kaikille klusterin koneille.
</p>

<pre caption="/mfs-hakemiston luominen">
# <i>mkdir /mfs</i>
</pre>

<pre caption="Esimerkkirivi /etc/fstab-tiedostoon">
none          /mfs      mfs       noauto,dfsa=1     
0 0
</pre>

<note>
Kaikkien openMosix-koneidesi ei välttämättä tarvitse olla päällä, jotta 
openMosix toimisi kunnolla.
</note>

</body>
</section>
<section>
<title>openMosixin käynnistäminen</title>
<body>

<p>
openMosixin käynnistäminen on erittäin yksinkertaista. Seuraava komento 
aktivoi openMosix-toiminnallisuuden kernelissäsi ja käynnistää 
autodiscovery-palvelimen, joka pitää kirjaa kaikista käytössä olevista 
koneista.
</p>

<pre caption="openMosixin käynnistäminen">
# <i>/etc/init.d/openmosix start</i>
</pre>

</body>
</section>
</chapter>

<chapter>
<title>openMosixin käyttäjätyökalut</title>
<section>
<title>Komentorivityökalut</title>
<body>

<p>
openMosix-user-paketin mukana asentuu useita käytännöllisiä työkaluja. Tässä 
niistä muutama:
</p>

<ul>
 <li>
  <c>mosmon</c> - openMosix-valvontaohjelma. Näyttää kaikkien klusterissa 
olevien koneiden tiedot, mm.
  prosessorin nopeuden ja käyttöasteen sekä asennetun ja käytetyn muistin 
määrän yms.
 </li>
 <li>
  <c>mtop</c> - top-ohjelman paranneltu versio, joka näyttää koneen, jolla 
kutakin prosessia ajetaan.
 </li>
 <li><c>mps</c> - ps-ohjelman paranneltu versio, joka näyttää koneen, jolla 
kutakin prosessia ajetaan</li>
 <li>
  <c>mosctl whois</c> - Tämä on erittäin hyödyllinen komento, koska mosmon 
ja muut työkalut näyttävät ainoastaan klusterikoneiden numerot. Komento 
<c>mosctl whois koneennumero</c> näyttää valitun koneen IP-osoitteen ja 
nimen.
 </li>
</ul>

<p>
openMosix-rasitustestiohjelmaa voi käyttää testaamaan, onko kaikki kunnossa 
klusterissasi ja miten se käyttäytyy kovan kuorman alla. Ohjelma on paketissa 
nimeltä <c>openmosixtest</c>:
</p>

<pre caption="openmosixtestin asentaminen">
# <i>emerge openmosixtest</i>
</pre>

<p>
Asennusskripti kertoo, miten testin voi ajaa.
</p>

</body>
</section>
<section>
<title>Graafiset työkalut</title>
<body>

<p>
Voit käyttää <c>openmosixview</c>'ta saadaksesi graafisen yleiskuvan 
klusterisi tilanteesta.
</p>

<pre caption="openmosixview'n asentaminen">
# <i>emerge openmosixview</i>
</pre>

<p>
Komenna vain <c>openmosixview</c> ajaaksesi tämän mahtavan sovelluksen:
</p>

<pre caption="openmosixviewi'n käynnistäminen">
# <i>openmosixview</i>
</pre>

</body>
</section>
</chapter>

<chapter>
<title>Resursseja</title>
<section>
<title>openMosix</title>
<body>

<ul>
 <li><uri>http://openmosix.sf.net</uri></li>
</ul>

</body>
</section>
<section>
<title>openMosixin laajennoksia (ebuildit saatavilla)</title>
<body>

<ul>
 <li><uri link="http://www.openmosixview.com">openMosixview</uri></li>
 <li>
  <uri 
link="http://www.openmosixview.com/omtest">openMosix-rasitustesti</uri>
 </li>
 <li>
  <uri link="http://www.nongnu.org/gomd/">yleinen 
openMosix-palvelinohjelma</uri>
 </li>
</ul>

</body>
</section>
</chapter>
</guide>
- -- 
Santtu Pajukanta <japsu@×××.fi>
OpenPGP key ID: 0x520A97CC
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFBVvxqZzmiiVIKl8wRAo+qAJ431EytubLU97Jt15YN7UI754d5NACfcuF7
wYGK5Syobp9N6Pis93Z9eUU=
=EVDY
-----END PGP SIGNATURE-----

--
gentoo-doc-fi@g.o mailing list