Gentoo Archives: gentoo-doc-nl

From: Gerard Quaak <G.Quaak@×××.nl>
To: gentoo-doc-nl@l.g.o
Subject: [gentoo-doc-nl] ALSA handleiding
Date: Tue, 07 Mar 2006 17:14:31
Message-Id: 20060307181404.15286603@s000168
Aangezien ik er de tijd voor had, hier de vertaling van de ALSA
handleiding...

Op- en aanmerkingen welkom en als het goed is moet iemand hem maar op
de juiste plaats deponeren.

groeten
Gerard Quaak

Attachments

File name MIME type
alsa-guide.xml text/xml