Gentoo Archives: gentoo-doc-nl

From: Benno Schulenberg <benno@××××××××××××.nl>
To: gentoo-doc-nl@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-nl] Update te vertalen documenten
Date: Tue, 24 Oct 2006 19:29:29
Message-Id: 200610242129.15289.benno@nietvergeten.nl
Dimitry Bradt schreef:
> Volgende documenten hebben dringend een vertaling nodig > (aangezien de helft al vertaald is en online is (2006.1 HB). > > handbook/2006.1/handbook-alpha.xml > handbook/2006.1/handbook-hppa.xml > [...]
Maar hoeveel Nederlandstaligen gebruiken er een Alpha, een Sparc of een HPPA? En hoeveel van hen installeren er Gentoo én kunnen niet uit de voeten met de Engelse versie? Het loont mijns inziens daarom niet de moeite om deze hoofdstukken te vertalen. De stukken die wel al vertaald zijn zijn waarschijnlijk de algemene, architectuur- onafhankelijke delen. Benno -- Cetere mi opinias ke ne ĉio tradukenda estas. -- gentoo-doc-nl@g.o mailing list