Gentoo Archives: gentoo-doc-nl

From: Aniruddha <mailing_list@××××××.nl>
To: gentoo-doc-nl@l.g.o
Subject: [gentoo-doc-nl] Status NL documentatie
Date: Fri, 09 Feb 2007 06:42:06
Message-Id: 45CC17AF.5050600@planet.nl
Deze lijst is wel heel rustig, kan iemand me laatste stand van zaken
geven met betrekking tot NL vertalingen?
-- 
gentoo-doc-nl@g.o mailing list