Gentoo Archives: gentoo-doc-nl

From: Frank Goubert <energon@×××××××.be>
To: gentoo-doc-nl@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-nl] Handboek - update 2
Date: Sun, 28 Aug 2005 10:28:45
Message-Id: 200508281228.42164.energon@telenet.be
Op zaterdag, 27 augustus 2005 21:12, schreef Benno Schulenberg:
> Frank Goubert schreef: > > Ik ben nog steeds bezig met het vertalen van het handboek vanuit > > de huidige Engelse versie. Ik vertrek zo goed als van scratch om > > ervoor te zorgen dat ik geen stukken vergeet. > > Je weet dat er al vertalingen van een paar maand oud bestaan? > http://www.gentoo.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/xml/htdocs/doc/nl/handbook/?root= >gentoo
Ja, dat weet ik. Ik gebruik die af en toe als leidraad, maar door van 't Engels te vertrekken probeer ik tot een zo consistent mogelijk geheel te komen. mvg, Frank -- gentoo-doc-nl@g.o mailing list