Gentoo Archives: gentoo-laptop

From: Polak Wojciech <wpolak@×××××××××××××××.com>
To: gentoo-laptop@l.g.o
Subject: [gentoo-laptop] unsubscribe
Date: Thu, 14 Aug 2008 16:19:53
Message-Id: C85C27362D53174384CE3A298AA3581301C917CC@KRA-EXCH01.tesco-europe.com
unsubscribe


TESCO (Polska) Sp. z o.o. 
Ul. Kapelanka 56, 
30-347 Krakow 

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
numer KRS 0000016108 
NIP 526-10-37-737 
Kapital zakladowy: 3 503 718 000,00 zl

This is a confidential e-mail intended solely for the use of the addressee(s). Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is strictly prohibited. If you have received this message in error please send it back to the sender and delete it.

Tresc tej wiadomosci zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata.
Udostepnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie badz powolywanie sie na jakikolwiek jej fragment przez inne osoby jest zabronione. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwale jej usuniecie.