Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Jan Kundrát" <jkt@g.o>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP
Date: Tue, 22 Jun 2010 18:12:32
Message-Id: 4C20FCE3.3020601@gentoo.org
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP by "Vítězslav Kašička"
Vítězslav Kašička wrote:
> to je přesně ono. Problém je, že v žádném českém návodu, které jsem > našel, to to nebylo zmíněno. (Ach ty jazyky.) Mimochodem jedná se o > domácí server, který funguje hlavně jako souborový sever.
Jaka hodnota nakonec pomohla? Opravdu je vhodne to nahlasit jako bugreport. -jkt -- cd /local/pub && more beer > /dev/mouth

Attachments

File name MIME type
signature.asc application/pgp-signature

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>