Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Pavel Dobes <gentoo@×××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] rezsireni doplnovani
Date: Thu, 31 Aug 2006 22:15:08
Message-Id: 20060901001448.3ce133b3@localhost.localdomain
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] rezsireni doplnovani by "Honza Macháček"
1 On Thu, 31 Aug 2006 18:23:29 +0200
2 Honza Macháèek <Hloupy.Honza@×××××××.cz> wrote:
3
4 > Dne 31.08.2006 17:50, Pavel Dobes pí¹e:
5 >
6 > > chtel bych v bash-completion rozsirit sadu prehratelnych typu souboru
7 > > u mplayeru. Nevite kde se nachazi konfiguracni soubor? Nejak ho
8 > > nemuzu najit.
9 >
10 > Nikdy jsem to nedìlal, ale hádal bych na konec funkce _mplayer v
11 > /etc/bash_completion (patøí k ebuildu app-shells/bash-completion).
12 >
13 Diky, funguje to!
14
15 PaD
16
17 --
18 gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] rezsireni doplnovani "Jan Kundrát" <jkt@g.o>