Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Ing. Ján Letko" <jan.letko@×××××.sk>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: [gentoo-user-cs] firewall a auto štart príkazov
Date: Mon, 13 Dec 2004 20:14:15
Message-Id: 41BDEFF4.30203@fajne.sk
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
 
Páni, potrebujem help,

1. - vytvoril som si script, firewall do init.d kde mám príkazy pre
iptables
toto asi nie je najhodnejšie riešenie,  kde by to bolo optimálne
uložiť, aby sa firewall pravidlá spúšťaly podľa nejakej štandartnej
metódy a boli ľahko editovateľné ?
 
2.- na nastavenie rýchlosti sieťovej karty používam mii-tool, kde je
najvhodnejšie zadať príkaz mii-tool, aby sa po štarte korektne spustil ?

Existujú nejaké voľby conf.d ?

Dík za radu.

- --

S pozdravom (Best regards) Letko.

**********************************************************
Ing. Ján Letko
Vedúci oddelenia IT (IT manager)

Adresa:
PM Zbrojníky, s.r.o.
Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica

Prevádzka:
Géňa 56, 93401 Levice

   IČO: 34149244
IČ DPH: SK2020403297

Register:
OR Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, 9222/S

 mobil: +421 903 623 473
  tel.: +421 36 631 7936
   fax: +421 36 631 7953
e-mail: jan.letko@×××××.sk
   ICQ: 118386617
   GPG: A94C 43FE F8BB 9D02 01CB  F2CF 58E4 21C0 1332 D5D8
**********************************************************
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org
 
iD8DBQFBve/0WOQhwBMy1dgRAo1PAJ42/og7Z4sw0gXPQT+Xz4u9UqZvtgCdG5me
drV2OjYzqicXmP9W2f1iHCA=
=Xi3S
-----END PGP SIGNATURE-----


--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] firewall a auto ĹĄtart prĂ­kazov "Miroslav Dvořák MUDr." <Miroslav.Dvorak@×××××××.cz>
Re: [gentoo-user-cs] firewall a auto štart príkazov Tomas Novak <tnovak@×××××××××××××××××××××.cz>
Re: [gentoo-user-cs] firewall a auto štart príkazov Jan Oppolzer <jan.oppolzer@×××××.com>