Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Vítězslav Kašička" <VKasicka@××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: [gentoo-user-cs] Příprava jádra na routování
Date: Fri, 10 Feb 2006 15:43:52
Message-Id: 43ECB506.3010009@seznam.cz
Zdravím
Mám v počítači dvě síťové karty. Jedna je připojena přes lokální síť 
(Ethernet) na Internet a druhou mám připojenou na domácí síť. Jaké 
parametry a jak je mám nastavit při konfigurování jádra Linuxu před 
překlade tak, aby ostatní počítače s domácí sítě se mohly připojit na 
internet (tak, aby počítač fungoval jako router (prováděl předávání 
paketů)).

                Dík
                 V. Kašička


-- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno Antivirovým systémem AVG.
Verze: 7.1.375 / Virová báze: 267.15.5/256 - datum vydání: 10.2.2006

-- 
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Příprava jádra na routování "Petr M." <messy@×××××××.cz>
Re: [gentoo-user-cs] Příprava jádra na routování "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>