Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Tomas Novak <tnovak@×××××××××××××××××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: Re: [gentoo-user-cs] Automaticky start gdm
Date: Mon, 13 Dec 2004 15:44:49
Message-Id: 20041213154447.GB14164@atrey.karlin.mff.cuni.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] Automaticky start gdm by Lados
> mohl by mě prosím někdo nakopnout jak nastavit automatický start gdm po > spuštění počítače? Na pár místech jsem se díval, ale zřejmě ne pořádně a > asi ne na těch správných. > Na gentoo si zvykám teprve pár týdnů (migrant z Mandrake), počítám, že > by měl být příslušný skript v init.d, ten ovšem chybí (pro xdm tam je).
Pouzije se script pro xdm, ale v /etc/env.d/10xorg (napr) se uvede: DISPLAYMANAGER=gdm (takto mi to alespon funguje s wdm, takze s gdm bude postup asi podobny). rc-update add xdm default asi znate... TNT -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Automaticky start gdm Petr Koval <nuxnet@××××××.at>