Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>
To: Diskuze Gentoo <gentoo-user-cs@l.g.o>
Subject: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP
Date: Tue, 01 Jun 2010 17:02:41
Message-Id: 4C053D0F.8030301@seznam.cz
Zdraví,
zkoušel jsem si nakonfigurovat OpenLDAP jako databázi uživatelů. Problém 
je že při startu serveru trvá dlouho než se spustí. Podle logu se snaží 
přes nss_ldap dostat na server který se spouští:
slapd[23343]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.19 (May 29 2010 00:05:41) $
slapd[23343]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: 
Can't contact LDAP server
slapd[23343]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: 
Can't contact LDAP server
slapd[23343]: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 1 seconds)...
slapd[23343]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: 
Can't contact LDAP server
slapd[23343]: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 2 seconds)...
	.
	.
slapd[23343]: nss_ldap: could not search LDAP server - Server is unavailable
slapd[23343]: auxpropfunc error invalid parameter supplied
slapd[23343]: _sasl_plugin_load failed on sasl_auxprop_plug_init for 
plugin: ldapdb   A při tom mám nastavený v nsswitch.conf napřed files před ldap:
passwd:      files ldap
shadow:      files
group:       files ldap

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP Jan Pobrislo <ccx@×××××××××××.cz>
Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP "Jan Kundrát" <jkt@g.o>