Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: athli <athli@××××××××××.cx>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] prava pro home v fstab
Date: Thu, 14 Apr 2005 19:49:17
Message-Id: 20050414194924.GA31737@shadow.slovany.net
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] prava pro home v fstab by Tomas Synek
> btw jake jsou ty vychytavky na pristupovani ext3 z windows ? :)
Existuje plugin do total commanderu [1], ale z bezpecnostnich duvodu je pouze pro cteni. [1] http://www.ghisler.com/plugins.htm
>
--
> gentoo-user-cs@g.o mailing list >
-- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] prava pro home v fstab Tomas Synek <th0mas@×××××××.cz>