Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: [gentoo-user-cs] groff-utf8
Date: Sat, 17 Mar 2007 17:11:27
Message-Id: 45FC2126.2060505@centrum.cz
Ahoj, lidi a spol.,
  nedávno jsem tu doporučoval groff-utf8
http://www.haible.de/bruno/packages-groff-utf8.html Teď jsem po
problémech s hardwarem přeinstalovával systém, a tak jsem zase narazil
na obtíže s českými manuálovými stránkami. To mě přimělo napsat si na
groff-utf8 ebuild -- přikládám jej. Obávám se, že způsob, jakým čmárá do
/etc/man.conf, není nejčistší, ale neměl jsem chuť upravovat jiné
ebuildy, ba ani přemýšlet, jestli je vhodnějším kandidátem na úpravu
groff nebo man.
  Pak jsem ještě zjistil, že několik českých manuálových stránek mám v
UTF-8, ale většinu v ISO Latin 2. Obávám se, že po pár upgradech s tím
zase budu mít problémy, ale prozatím to vyřešilo (jelikož mám všechny
komprimované bzip2; některé jsou symbolické linky):

> sudo find /usr/share/man/cs/ -type f -name "*.bz2" -exec bunzip2 {} \; > sudo find /usr/share/man/cs/ -type f ! -name "*.bz2" -exec enca -L czech -x UTF-8 {} \; > sudo recode l2..u8 /usr/share/man/cs/man3/cos.3 > sudo find /usr/share/man/cs/ -type f ! -name "*.bz2" -exec bzip2 {} \;
Se stránkou cos.3 si enca nevěděla rady, tak jsem ji musel překódovat zvlášť, ale ostatní snad zvládla. Mějte se krásně. Honza Macháček

Attachments

File name MIME type
groff-utf8-1.0.ebuild text/plain

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] groff-utf8 "paulie.x" <jcd@××××××.cz>