Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] ssh forwarding
Date: Mon, 12 Nov 2007 15:41:23
Message-Id: 4738740B.40609@centrum.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] ssh forwarding by Pavel Dobes
Pavel Dobes píše:

> Jsem pripojen pres ssh -X a na serveru jsem si nastavil: > > $ export DISPLAY="IP:0.0" > ... > > v sshd_config je povolene > > AllowTcpForwarding yes > #GatewayPorts no > X11Forwarding yes > X11DisplayOffset 10
^^ DISPLAY by měl být IP:10.0 -- a ssh by měl nastavovat DISPLAY automaticky (na localhost:10.0, jestli se nepletu). Samozřejmě ssh potřebuje někde jako v ~/.ssh/config ForwardX11 yes ForwardX11Trusted yes (ForwardX11Trusted někdy dělá problémy, když není, a jindy, při připojení ke starším serverům, když je). Mějte se krásně. Honza Macháček -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] ssh forwarding "Jan Kundrát" <jkt@g.o>