Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Mirek Dvořák" <mirek.dvorak@×××××.net>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: [gentoo-user-cs] preklady
Date: Mon, 21 Mar 2005 22:40:28
Message-Id: 423F4D73.8040506@rudna.net
http://home-hep.fzu.cz/kundratj/gentoo-doc/handbook/hb-install-network.html

Volitelně: natavení serverů proxy
Volitelně: na"s"tavení serverů proxy

Nyní si můžete prohlédnou platná nastavení bezdrátové sítě pomocí iwconfig
Nyní si můžete prohlédnou"t" platná nastavení bezdrátové sítě pomocí 
iwconfig

Mirek

--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] preklady "Jan Kundrát" <jan.kundrat@×××.cz>