Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>
To: Diskuze Gentoo <gentoo-user-cs@l.g.o>
Subject: [gentoo-user-cs] Hlášky firewallu
Date: Mon, 06 Nov 2006 14:19:04
Message-Id: 454F44C6.7080008@seznam.cz
Zdravím,
v iptables mám nastaveno logování pomocí řádku:

12546 3902K LOG    all -- any  any   anywhere 
anywhere limit: avg 6/hour burst 5 LOG level warning


  Což by mělo provádět zápis hlášek do systémového logu, ale na 
příkazovém řádku se mi objevují tento typ hlášek:

skvn IN=eth0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0c:76:b3:29:1d:08:00 
SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=0 
PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308

Což jak předpokládám sou právě logovací zprávy z firewallu. Nevíte jak 
donutit firewall aby hlášky zapisoval do jenom do systémového logu (kam 
se už zapisují) a ne na obrazovku. Někdy je to nepříjemné.

          V. Kašička
-- 
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Hlášky firewallu theruck <theruck@××××××.sk>