Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Lados <lados.z@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: [gentoo-user-cs] Automaticky start gdm
Date: Mon, 13 Dec 2004 15:39:35
Message-Id: 41BDB74B.1090206@centrum.cz
Dobrý den,
mohl by mě prosím někdo nakopnout jak nastavit automatický start gdm po 
spuštění počítače? Na pár místech jsem se díval, ale zřejmě ne pořádně a 
asi ne na těch správných.
Na gentoo si zvykám teprve pár týdnů (migrant z Mandrake), počítám, že 
by měl být příslušný skript v init.d, ten ovšem chybí (pro xdm tam je).
Díky za odpovědi

Lados
--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Automaticky start gdm Tomas Novak <tnovak@×××××××××××××××××××××.cz>